Az általános forgalmi adóról ~ Mellékletek


1. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
A Közösség területe és tagállamai
1. A Közösség területe - a 2-4. pontokban említett eltérésekkel - a Szerződés 299. cikkében felsorolt tagállamokat és azok államterületét (a továbbiakban: tagállam területe) - az ott meghatározott eltérések figyelembevételével - jelenti.
2. A Közösség területe, ezzel együtt a tagállam területe nem foglalja magában a következő tagállamok alábbiak szerint meghatározott részét, amelyek a Közösség, ezzel együtt a tagállam vámterületének részét képezik:
a) Egyesült Királyság:
- Csatorna-szigetek;
b) Finn Köztársaság:
- Aland szigetek;
c) Francia Köztársaság:
- tengerentúli megyék;
d) Görög Köztársaság:
- Athosz-hegy;
e) Spanyol Királyság:
- Kanári-szigetek.
3. A Közösség területe, ezzel együtt a tagállam területe nem foglalja magában a következő tagállamok alábbiak szerint meghatározott részét, amely részek nem tartoznak a Közösség vámterületéhez:
a) Egyesült Királyság:
- Gibraltár;
b) Németországi Szövetségi Köztársaság:
- Büsingen területe,
- Helgoland szigete;
c) Olasz Köztársaság:
- Campione d' Italia,
- Livigno,
- Luganói-tó olaszországi vizei;
d) Spanyol Királyság:
- Ceuta,
- Melilla.
4. E törvény alkalmazásában nem minősül harmadik államnak:
a) Man-sziget,
b) Monacói Hercegség,
c) az Egyesült Királyság ciprusi felségterületei (Akrotiri és Dhekelia).
5. E törvény alkalmazásában azokat az ügyleteket, amelyek
a) a Man-sziget területéről kiindulóan, vagy oda irányulóan teljesülnek, úgy kell tekinteni, mintha azok az Egyesült Királyság területéről kiindulóan, vagy oda irányulóan teljesülnének;
b) a Monacói Hercegség területéről kiindulóan, vagy oda irányulóan teljesülnek, úgy kell tekinteni, mintha azok a Francia Köztársaság területéről kiindulóan, vagy oda irányulóan teljesülnének;
c) az Egyesült Királyság ciprusi felségterületeiről (Akrotiri és Dhekelia) kiindulóan, vagy oda irányulóan teljesülnek, úgy kell tekinteni, mintha azok a Ciprus területéről kiindulóan, vagy oda irányulóan teljesülnének.
2. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
Közhatalmi tevékenységnek nem minősülő tevékenységek
1. Telekommunikációs szolgáltatások nyújtása
2. Víz-, gáz-, villamos energia- és hőellátás
3. Termék fuvarozása
4. Vízi és légi kikötői szolgáltatások nyújtása
5. Személy szállítása
6. Értékesítési célra előállított új termék értékesítése
7. Mezőgazdasági termékekkel kapcsolatos olyan intervenciós tevékenység, amelyet az e termékek közös piaci szabályozásáról szóló rendeletek alapján végeznek
8. Kereskedelmi jellegű kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése és rendezése
9. Raktározási szolgáltatások nyújtása
10. Kereskedelmi jellegű hirdetési- és reklámszolgáltatások nyújtása
11. Utazás szervezése
12. Munkahelyi és egyéb vendéglátás
13.374 Rádiós és audiovizuális médiaszolgáltatások keretében végzett kereskedelmi jellegű tevékenység
3. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
A 82. § (2) bekezdésének alkalmazása alá tartozó termékek, szolgáltatások375
I.376 rész: termékek
Sor-
szám
Megnevezés
vtsz.

1.
Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló törvény hatálya alá tartozó olyan humán gyógyszerek, amelyeket külön jogszabályban meghatározott hatóság forgalomba hozatalra engedélyezett, valamint a nem kereskedelmi jellegű áruforgalomban az erre jogosult hatóság engedélyével importált gyógyszerek;
Humán gyógyászati célú magisztrális készítmények.

2.
Hagyományos gyógynövény drogok közvetlen lakossági fogyasztásra, kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben
121190 98-ból
1302-ből

3.
Az arra feljogosított hatóság által engedélyezett humán célra felhasználásra kerülő diagnosztikai reagensek
3002 10-ből
3002 90-ből
3006 20-ból
3006 30-ból
3821-ből
3822-ből

4.
Orvosi radioaktív izotópok
2844 40 20 00-ból

5.
Speciális gyógyászati célra szánt tápszerek, valamint anyatej-helyettesítő és anyatejkiegészítő tápszerek
1901 10 00 02
2106 90 92 01
2106 90 98 01

6.
Egészségügyi oxigén (max. 10, ill. 20 liter űrtartalmú, 150, ill. 200 bar nyomású palackban kiszerelve vagy cseppfolyós formában, kizárólag gyógyszerkönyvi minőségű termék)
2804 40-ből

7.
Braille-tábla műanyagból
3926 90-ből

8.
Fehér bot vakoknak
6602-ből

9.
Pontozó vakoknak
8205 59 90-ből

10.
Braille-tábla fémből
8310-ből

11.
Braille-írógép vakoknak
8469 30-ból

12.
Információátalakító egység vakok és hallássérültek részére (a szövetség által a tagok felé beszerzési ár alatt forgalmazott termék)
8471-ből

13.
Telefonkezelő adapter vakok számára
8517 80 90-ből

14.
Braille-óra vakoknak
9102-ből

15.
Könyv
4901-ből
4903

16.
Napilap (hetenként legalább négyszer megjelenő kiadvány);
Egyéb újság, folyóirat (évente legalább egyszer megjelenő kiadvány)
4902

17.
Kotta
4904

18.377
A 15. és 17. pontban meghatározott termékek bármely más fizikai adathordozón reprodukált formája
I/A.378 rész: termékek a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásáról, támogatással történő rendeléséről, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzéséről szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet 2012. január 1. napján hatályos 10. számú mellékletében meghatározott gyógyászati segédeszközök közül
Sor-
szám
Megnevezés
ISO-kód
1.
Lábortézisek dongalábra
06 12 03 03
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
2.
Lábortézisek a láb izomzatának bénulására
06 12 03 15
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
3.
Peroneus-emelők
06 12 06 06 03
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
4.
Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített boka-láb ortézisek
06 12 06 09
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
5
Egyedi méretvétel alapján egyedileg készített csípőortézisek
06 12 15 09
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
6.
Négykörsínes térd-boka-láb ortézisek
06 12 18 03
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
7.
Tartozékok alsóvégtag-ortézisekhez
06 12 30
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
8.
Felső végtagok protézis-rendszerei
06 18
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
9.
Alsó végtagok protézis-rendszerei
06 24
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
10.
Epithesisek
06 30 21 03
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
11.
C-3 Ortopéd cipő csonkolt vagy rövidült végtagra
06 33 06 09
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
12.
C-4 Ortopéd cipő erősen deformált és rövidült végtagra
06 33 06 06 12
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
13.
Csonkharisnyák
09 06 18 03
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
14.
Tracheostomiás segédeszközök
09 15
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
15.
Sztómaterápiás segédeszközök a 09 18 14 06 ISO-kód alá tartozó sztómavédők kivételével
09 18
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
16.
Elektromos motorral meghajtott kerekesszékek, rásegített kormányzással
12 21 27
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
17.
Tápszondák
15 09 30
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
18.
Távcsőszemüvegek
21 03 21
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gif
19.
Hanggenerátorok
21 42 12
II.379 rész: szolgáltatások
Sorszám
Megnevezés

1.
Távhőszolgáltatás, ideértve a villamos energiáról szóló törvény alapján megújuló energiaforrásnak minősülő energiaforráson alapuló hőszolgáltatást

2.380
Előadóművész személyes közreműködésével

a) vendéglátás keretében, üzletben,

b) nem nyilvánosan meghirdetett családi esemény, baráti rendezvény keretében, zárt körben, vagy

c) belépődíj nélkül tartott, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló kormányrendelet hatálya alá nem tartozó, közösségi rendezvényeken nyújtott hangszeres élőzenei szolgáltatás.
3/A. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez381
A 82. § (3) bekezdésének alkalmazása alá tartozó termékek, szolgáltatások
I.382 rész: termékek
Sor-
szám
Megnevezés
vtsz.

1.
Tej és tejtermékek (kivéve az anyatejet)
0401-ből
0402
0403
0404 10
0405-től 0406-ig

2.
Tejtermékek (kivéve az italként közvetlen fogyasztásra alkalmas, tej pótlására szolgáló olyan imitátumokat, amelyek általában tej és permeátum - esetenként savó és/vagy tejszín - különböző arányú keverékéből állnak, és amelyek minősége, mennyiségi összetétele különbözik a természetes tejétől, tejfehérje tartalma lényegesen alacsonyabb a természetes tejénél)
0404 90-ből

3.
Ízesített tej
2202 90 91-ből
2202 90 95-ből
2202 90 99-ből

4.
Gabona, liszt, keményítő vagy tej felhasználásával készült termék
1901
(kivéve: 1901 10 00 02)
1903
1904
1905 10
1905 40
1905 90
II.383 rész: szolgáltatások
Sorszám
Megnevezés

1.384
Kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás

2.385
a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet 2012. január 1. napján hatályos állapota szerint meghatározott alkalmi szabadtéri rendezvényre történő, kizárólag belépést biztosító szolgáltatás.
4. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
Adóraktározási eljárás
1. Az adóraktározási eljárás a termék adóraktárba történő beraktározását, ott tárolását, valamint onnan történő kiraktározását foglalja magában.
2. Adóraktár:
a)386 a jövedéki termékek kivételével az a vámhatóság által adóraktározási eljárás céljára engedélyezett raktár, amelynek engedélyezési és működtetési feltételei megegyeznek a Vámvégrehajtási-rendelet 525. cikkében meghatározott, A-típusú vámraktár engedélyezési és működtetési feltételeivel;
b) a jövedéki termékek esetében a Jöt.-ben meghatározott adóraktár, feltéve, hogy azt - az adóraktár üzemeltetőjének, engedélyesének (a továbbiakban együtt: adóraktár üzemeltetője) kérelmére - a vámhatóság adóraktározási eljárás céljára is engedélyezte. Az engedély megszerzéséhez az szükséges, hogy az adóraktár maga és az adóraktár üzemeltetőjének nyilvántartása egyaránt alkalmas legyen az adóraktározási eljárás hatálya alá vonható jövedéki termékek és az ezen eljárás hatálya alá nem vonható jövedéki termékek egyértelmű, megbízható és maradéktalan elkülönítésére.
3. Beraktározás: érvényes jogcím meglétének feltételével a termék fizikai betárolása az adóraktárba.
4. Kiraktározás: érvényes jogcím meglétének feltételével a termék fizikai kitárolása az adóraktárból.
5. Adóraktár üzemeltetője - az egyéb jogszabályi rendelkezések sérelme nélkül - kizárólag olyan belföldön nyilvántartásba vett adóalany lehet, akinek (amelynek) nincs olyan jogállása, amely természeténél fogva az e törvényben szabályozott kötelezettségek teljesítésével összeegyeztethetetlen lenne, vagy annak csorbítására lenne alkalmas.
6. Az adóraktár a vámhatóság felügyelete alatt áll, amely közvetlen vagy közvetett egyaránt lehet.
7. Beraktározó kizárólag a termék
a) értékesítője lehet; vagy
b) Közösségen belüli beszerzője lehet.
8. A beraktározást maga a beraktározó, illetőleg a nevében és képviseletében eljáró meghatalmazottja indítványozhatja.
9. A beraktározás az adóraktár felügyeletét ellátó vámszervnél indítványozható az erre a célra rendszeresített okmány (a továbbiakban: beraktározási okmány) benyújtásával.
10. A beraktározási okmány kötelező adattartalma a következő:
a) a beraktározó adószáma, valamint neve és címe;
b) a beraktározás jogcíméül szolgáló ügylet [7. pont] teljesülését tanúsító okirat sorszáma vagy egyéb olyan jel, amely az okiratot kétséget kizáró módon azonosítja;
c) a beraktározandó termék megnevezése és mennyisége;
d) az adóraktár üzemeltetőjének neve, címe és adószáma;
e) az adóraktár nyilvántartási száma és címe.
11. A beraktározási okmányt 3 példányban kell benyújtani.
12. A beraktározási okmány benyújtásával egyidejűleg a vámhatóságnak be kell mutatni a beraktározás jogcíméül szolgáló ügylet teljesülését tanúsító okirat eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát, továbbá csatolni kell az erről készített másolatot 2 példányban.
13. Abban az esetben, ha a beraktározást nem maga a beraktározó indítványozza, a nevében és képviseletében eljárónak a beraktározási okmányhoz csatolnia kell nevére szóló írásos meghatalmazást is.
14. A beraktározás indítványozásával egyidejűleg a vámhatóság áruvizsgálatot tart, amely tételes, szúrópróbaszerű vagy adminisztratív egyaránt lehet.
15. Az áruvizsgálat eredményét, valamint a beraktározás tényét és időpontját a vámhatóság a beraktározási okmány záradékolásával közli.
16. A záradékolt beraktározási okmány 1 példányát a beraktározó, 1 példányát az adóraktár üzemeltetője, 1 példányát pedig a vámhatóság köteles megőrizni. A 12. pontban említett csatolt másolat egyik példányát az adóraktár üzemeltetője, másik példányát pedig a vámhatóság szintén köteles megőrizni.
17. Abban az esetben, ha az adóraktárban tárolt terméket a 113. § szerint értékesítették, az értékesítő köteles - a 24. pontban említett eset kivételével - megküldeni az értékesítéséről szóló számla hiteles másolatából 1 példányt az adóraktár üzemeltetőjének, 1 példányt pedig az adóraktár felügyeletét ellátó vámszervnek, akik (amelyek) azt kötelesek megőrizni.
18.387 Kiraktározó kizárólag a tennék
a) 7/b. alpontban említett beraktározója lehet; vagy
b) igazolt utolsó értékesítője lehet, aki (amely) azt a 113. § szerint értékesítette; vagy
c) azon utolsó beszerzője lehet, aki (amely) részére a terméket a b) pont szerinti igazolt utolsó értékesítő értékesítette.
19.388 A kiraktározás indítványozásának feltétele, hogy a kiraktározó a kiraktározandó termék után adóbiztosítékot nyújtson. Abban az esetben, ha a kiraktározó képviseletére pénzügyi képviselőt bíz meg, a kiraktározó helyett a pénzügyi képviselő is nyújthatja saját nevében az adóbiztosítékot. Mentesül az adóbiztosíték nyújtása alól az a kiraktározó, illetőleg az a pénzügyi képviselő, aki (amely) az Art. rendelkezései szerint egyúttal minősített adózó is.
20. A kiraktározást maga a kiraktározó, illetőleg a nevében és képviseletében eljáró meghatalmazottja indítványozhatja.
21. A kiraktározás az adóraktár felügyeletét ellátó vámszervnél indítványozható az erre a célra rendszeresített okmány (a továbbiakban: kiraktározási okmány) benyújtásával.
22. A kiraktározási okmány kötelező adattartalma a következő:
a) a kiraktározó adószáma, valamint neve és címe;
b) hivatkozás a kiraktározó jogosultságának jogcímére [18. pont];
c) a kiraktározandó termék megnevezése és mennyisége;
d) az adóraktár üzemeltetőjének neve, címe és adószáma;
e) az adóraktár nyilvántartási száma és címe.
23. A kiraktározási okmányt 3 példányban kell benyújtani.
24. A kiraktározási okmányhoz csatolni kell a kiraktározó által a kiraktározandó termékre nyújtott adóbiztosítékról [19. pont] szóló igazolást is.
25.389 A 18/b. alpont szerinti esetben a kiraktározási okmány benyújtásával egyidejűleg a vámhatóságnak be kell mutatni a termék értékesítéséről kibocsátott eredeti számlát vagy annak hiteles másolatát, és csatolni kell az erről készített másolatot 2 példányban. Ha azonban a kiraktározás indítványozásakor a termék értékesítésének teljesítése még nem fejeződött be, vagy befejeződött ugyan, de a számla kibocsátása később történik, a kiraktározási okmány benyújtásával egyidejűleg
a) jövedéki termék esetében, ha a kiraktározás egyúttal megvalósít olyan tényállást, amelyhez a Jöt. haladéktalan okiratkibocsátási kötelezettséget fűz, akkor ennek az okiratnak,
b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetekben pedig a Számv. tv. rendelkezései szerint szigorú számadás alá vont számviteli bizonylatként kezelt szállítólevélnek
eredeti példányát vagy annak hiteles másolatát kell a vámhatóságnak bemutatni, és csatolni kell az erről készített másolatot 2 példányban, kivéve, ha az a) pont szerinti okirat - a Jöt. rendelkezései alapján - egyébként is a vámhatóság rendelkezésére áll. Az első mondatban foglalt kötelezettséget azonban - az előzőektől függetlenül - legkésőbb a termék adójogi helyzete rendezésének igazolására megállapított határidőn [38. pont] belül pótolni kell.
26. A 18. b) alpont alkalmazásában a kiraktározó abban az esetben igazolt utolsó értékesítő, ha a 17. pont szerint rendelkezésre álló számlák meg nem szakított láncolatában az utolsó számlán a termék beszerzőjeként szereplő személye megegyezik a 25. pont szerint bemutatott számla kibocsátójának személyével.
27. Abban az esetben, ha a kiraktározást nem maga a kiraktározó indítványozza, a nevében és képviseletében eljárónak a kiraktározási okmányhoz csatolnia kell a nevére szóló írásos meghatalmazást is.
28. A kiraktározás indítványozásával egyidejűleg a vámhatóság áruvizsgálatot tart, amely tételes, szúrópróbaszerű vagy adminisztratív egyaránt lehet.
29. Az áruvizsgálat eredményét, valamint a kiraktározás tényét és időpontját a vámhatóság a kiraktározási okmány záradékolásával közli.
30.390 A záradékolt kiraktározási okmány 1 példányát a kiraktározó, 1 példányát az adóraktár üzemeltetője, 1 példányát pedig vámhatóság köteles megőrizni. A 25. pontban említett csatolt másolat egyik példányát az adóraktár üzemeltetője, másik példányát pedig a vámhatóság szintén köteles megőrizni.
31. Az adóraktár üzemeltetője köteles az adóraktározási eljárás hatálya alá tartozó termékekről folyamatos mennyiségi nyilvántartást vezetni. A mennyiségi nyilvántartásnak legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) a nyitó adóraktári készleten levő termékek megnevezése és mennyisége;
b) az adóraktárba igazoltan beraktározott termékek megnevezése és mennyisége;
c) az adóraktárból igazoltan kiraktározott termékek megnevezése és mennyisége;
d) a záró adóraktári készleten levő termékek megnevezése és mennyisége.
32. A 31. pont szerinti nyilvántartást adóraktáranként elkülönítetten úgy kell vezetni, hogy a beraktározó [7. pont], a 17. pont szerint rendelkezésre álló számlák meg nem szakított láncolatában az utolsó számlán a termék beszerzőjének, valamint a kiraktározó [18. pont] személye egyértelműen és kétséget kizáróan megállapítható legyen.
33. Az adóraktár üzemeltetője köteles tételes leltárral alátámasztani
a) a nyitó adóraktári készletet az adóraktár létesülésének napjára,
b) a záró adóraktári készletet az adóraktár megszűnésének napjára,
c) egyéb esetekben pedig a nyitó- és záró adóraktári készletet naptári negyedévente, a naptári negyedév végének utolsó napjára vonatkozó mennyiségi felvétellel. A leltározásra a Számv. tv. rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
34. Abban az esetben, ha a leltározás a nyilvántartáshoz képest mennyiségi eltérést mutat, a mennyiségi eltérés körébe tartozó terméket úgy kell tekinteni, mint
a) amely a mennyiségi eltérés feltárásakor a 2. § a) pontja szerint adóztatandó értékesítés tárgya, és
b) amelyet a mennyiségi eltérés feltárásakor kiraktároztak.
35.391 A 34. pontban említett esetben a kiraktározó megegyezik a nyilvántartásban szereplő személlyel [32. pont].
36.392 Abban az esetben, ha a 35. pont szerint a termék kiraktározójának személye nem állapítható meg, az adóraktár üzemeltetője minősül a termék kiraktározójának.
37.393 A 34. pontban említett esetben a kiraktározónak a termékre adóbiztosítékot kell nyújtani, amelyre a 19. pontban meghatározott mentesség nem vonatkozik.
38.394 A vámhatóság a 19., illetőleg a 37. pont szerint nyújtott adóbiztosítékot felszabadítja, ha a kiraktározó a kiraktározott termék adójogi helyzetének rendezését a kiraktározástól számított 90 napon belül igazolja. Ellenkező esetben a vámhatóság az esedékessé vált adót kiszabja és beszedi, megfizetés hiányában a kiraktározáshoz nyújtott adóbiztosíték terhére érvényesíti.
39. A 38. pont alkalmazásában a kiraktározott termék adójogi helyzete rendezésének igazolása jelenti:
a) a termék értékesítése után megállapított fizetendő adó bevallását igazoló, illetőleg abban az esetben, ha a termék értékesítése - e törvény értelmében - mentes az adó alól, az annak teljesülését igazoló okirat bemutatását a vámhatóságnak;
b) a termék Közösségen belüli beszerzése után megállapított fizetendő adó bevallását igazoló okirat bemutatását a vámhatóságnak abban az esetben, ha a kiraktározó a termék Közösségen belüli beszerzője [7. b) alpont].
40. Mentesül a 39. a) alpontban meghatározott okiratbemutatási kötelezettség alól a kiraktározó abban az esetben, ha a termék Közösség területéről való kiléptetésének tényéről a vámhatóság - az elektronikus kiviteli eljárás részeként, a kiviteli adatok vámhatóságok közötti informatikai adatcsere keretében - elektronikus üzenet formájában igazolást kapott.
41.395 Az üzemeltető kérelmére a vámhatóság a raktár adóraktározási eljárás céljára történő engedélyezése során vagy azt követően engedélyezheti az adóraktározási eljárás egyszerűsített végrehajtását is (a továbbiakban: egyszerűsített adóraktározási eljárás), amelynek engedélyezési és működtetési feltételei megegyeznek a Vámvégrehajtási-rendelet 272-274. cikkeiben meghatározott, a helyi vámkezelési eljárás keretében történő vámraktározás engedélyezési és működtetési feltételeivel.
42.396 Egyszerűsített adóraktározási eljárás alkalmazásának esetében e melléklet hivatkozott rendelkezéseit a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a 9. pont egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül a beraktározás az adóraktár üzemeltetőjénél indítványozható;
b) a 11. ponttól eltérően a beraktározási okmányt 2 példányban kell benyújtani;
c) a 12. pontban meghatározott okirat-bemutatási kötelezettséget az adóraktár üzemeltetője felé kell teljesíteni, továbbá az erről készített másolatot 1 példányban az adóraktár üzemeltetőjének kell csatolni, aki (amely) köteles azt megőrizni;
d) a 13. pontban meghatározott kötelezettséget az adóraktár üzemeltetője felé kell teljesíteni;
e) a 14. és 28. pont egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül a vámhatóság áruvizsgálatot az egyszerűsített adóraktározási eljárás hatálya alá vont termék tekintetében tart;
f) a 15. és 16. pont nem alkalmazandó;
g) a 17. pont egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül az értékesítőnek az értékesítéséről szóló számla hiteles másolatát az adóraktár felügyeletét ellátó vámszervnek nem kell megküldeni;
h) a 21. pont egyéb rendelkezéseinek sérelme nélkül a kiraktározás az adóraktár üzemeltetőjénél indítványozható;
i) a 23. ponttól eltérően a kiraktározási okmányt 2 példányban kell benyújtani;
j) a 24. pontban meghatározott kötelezettséget az adóraktár üzemeltetője felé kell teljesíteni;
k) a 25. pontban meghatározott, a kiraktározás feltételeként szabott okirat-bemutatási kötelezettséget az adóraktár üzemeltetője felé kell teljesíteni, továbbá az erről készített másolatot 1 példányban az adóraktár üzemeltetőjének kell csatolni, aki (amely) köteles azt megőrizni;
l) a 27. pontban meghatározott kötelezettséget az adóraktár üzemeltetője felé kell teljesíteni;
m) a 29. és 30. pont nem alkalmazandó;
n) a 31-33. pontokban foglalt rendelkezések mellett az adóraktár üzemeltetője nyilvántartásának tartalmaznia kell a b)-d), g) és i)-k) pontok szerint rendelkezésére bocsátott adatokat is.
43.397 A 42. pontban foglaltakon túl, egyszerűsített adóraktározási eljárás alkalmazásának esetében
a) a beraktározás az adóraktár üzemeltetője nyilvántartásában való bejegyzéssel - mint beraktározás - történik, ennek tényét az időpont megjelölésével együtt az adóraktár üzemeltetője a beraktározási okmányon is feltünteti, amelynek egyik példányát a beraktározó, másik példányát az adóraktár üzemeltetője köteles megőrizni;
b) a kiraktározás az adóraktár üzemeltetője nyilvántartásában való bejegyzéssel - mint kiraktározás - történik, ennek tényét az időpont megjelölésével együtt az adóraktár üzemeltetője a kiraktározási okmányon is feltünteti, amelynek egyik példányát a kiraktározó, másik példányát az adóraktár üzemeltetője köteles megőrizni;
c) az adóraktár üzemeltetője köteles a beraktározás [a) pont], illetőleg a kiraktározás [b) pont] tényével egyidejűleg az adóraktár felügyeletét ellátó vámszervet értesíteni;
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gifd) az adóraktár üzemeltetője köteles az értékesítésről szóló számla hiteles másolatának kézhezvételével egyidejűleg az adóraktár felügyeletét ellátó vámszervet értesíteni, ha az adóraktárban tárolt terméket értékesítették [17. pont];
http://net.jogtar.hu/jr/st/kez.gife)398 a vámhatóság engedélye alapján a Vámvégrehajtási-rendelet 14a. cikk (1) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti engedélyezett gazdálkodói tanúsítvánnyal rendelkező beraktározó, illetve kiraktározó a 18/b alpont szerinti esetben okirat-bemutatási kötelezettségének legkésőbb a termék adójogi helyzete rendezésének igazolására megállapított határidőn (38. pont) belül, pótlólag is eleget tehet, feltéve, hogy a beraktározási okmány a beraktározás jogcíméül szolgáló ügylet teljesülését tanúsító okirat sorszáma helyett az ügylet beazonosítását szolgáló adatokat tartalmazza. A pótlásra rendelkezésre álló határidőt az egyszerűsített adóraktározási eljárás engedélyében rögzíteni kell.
5. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
Az előzetesen felszámított adó arányos megosztásának 123. § (3) bekezdésében említett számítási módszere
1. Az előzetesen felszámított adó arányos megosztásának 123. § (3) bekezdésében említett számítása a következő képlet alkalmazásával történik:
L = A x L(H);
ahol
L: az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított adóból a levonható rész összege;
A: az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított adó éves szinten összesített összege;
L(H): a levonási hányados, amelynek
- számlálójában az adólevonásra jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének - ideértve az ezekhez kapcsolódó előleget is - adó nélkül számított, forintban megállapított és éves szinten összesített összege szerepel,
- nevezőjében pedig egyrészt a számlálóban szereplő összeg, másrészt az adólevonásra nem jogosító termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének - ideértve az ezekhez kapcsolódó előleget is - adó nélkül számított, forintban megállapított és éves szinten összesített összege szerepel együttesen.
2. Abban az esetben, ha az adóalany közvetlenül olyan pénzbeni támogatásban részesül, amely a 65. § szerint a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának árát (díját) közvetlenül nem befolyásolja, a támogatás forintban megállapított és éves szinten összesített összege az 1. pont szerinti levonási hányados nevezőjének értékét növeli.
3. Az 1. pont szerinti levonási hányadosnak sem a számlálójában, sem a nevezőjében nem szerepelhet:
a) a tárgyi eszköz értékesítésének ellenértéke, amelyet az adóalany az értékesítést megelőzően saját vállalkozásában használt;
b) az ingatlan értékesítésének, illetőleg az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatás nyújtásának ellenértéke, ha a tevékenységet az adóalany eseti jelleggel végzi;
c) a 86. § (1) bekezdésének a)-g) pontjaiban felsorolt szolgáltatások nyújtásának ellenértéke, ha a tevékenységet az adóalany eseti jelleggel végzi.
3/A.399 Az 1. pont szerinti levonási hányados számításakor az ellenérték helyett a szokásos piaci árat kell figyelembe venni, ha az adó alapjának megállapítására egyébként a 67. § (1) bekezdés a) vagy c) pontját kell alkalmazni.
4. A 3. b) és 3. c) alpont alkalmazásában nem tekinthető eseti jellegűnek, ha az adóalany a tevékenységet - az arra irányadó külön jogszabályi rendelkezések alapján - engedéllyel végzi, vagy kizárólag engedéllyel végezhetné, illetőleg ha a 3. b) és 3. c) alpontban említett tevékenységekből származó ellenérték adó nélkül számított, forintban megállapított és éves szinten összesített összegének részaránya meghaladja az 1. pont szerinti levonási hányados nevezője értékének a 10 százalékát.
5. Az 1. pont szerinti levonási hányadost felfelé kerekítve, 2 tizedesjegy pontossággal kell megállapítani.
6. Az előzetesen felszámított adó arányos megosztását véglegesen a tárgyévre vonatkozó adatokkal a tárgyév utolsó adómegállapítási időszakáról szóló bevallás elkészítésének keretében kell elvégezni.
7. Az előzetesen felszámított adó arányos megosztását ideiglenesen, a tárgyévre vonatkozó évközi adatokkal - a tárgyév utolsó adómegállapítási időszakát megelőzően - a tárgyévi adómegállapítási időszakokról szóló bevallások elkészítésének keretében is el kell végezni.
8. A 7. pont szerinti megosztás alkalmazása során az évközi adatokat az adómegállapítási időszakok között göngyölíteni kell, és azt a levonható előzetesen felszámított adó összeget kell előjelhelyesen megállapítani, amely a tárgyidőszaki és azt megelőző utolsó adómegállapítási időszak eredményének különbözeteként adódik.
9. A 7. pontban említett megosztáshoz az adóalany:
a) választhatja a tárgyévet megelőző évre vonatkozó végleges levonási hányadost, feltéve, hogy ilyen hányadossal rendelkezik; vagy egyebekben
b) azt a levonási hányadost alkalmazhatja, amely a tárgyévre vonatkozó évközi és az adómegállapítási időszakok között göngyölített adatok eredménye.
10. Ha az adóalany élt a 9. a) alpontban említett választási jogával, attól a 7. pont szerinti megosztás egész időszakában nem térhet el. Az adóalany ez esetben a 7. pont szerinti megosztással érintett adómegállapítási időszakaiban az arányosítással megosztandó előzetesen felszámított adó összegét - a 8. ponttól eltérően - a 9. a) alpont szerinti levonási hányados alkalmazásával köteles megosztani.
11. Abban az esetben, ha az adóalanyra a 7. pont szerinti megosztás is vonatkozik, a 6. pont szerinti megosztás során a 8. pontban említett számítási módszert kell megfelelően alkalmazni.
12. Abban az esetben, ha a 6. pontban említett bevallás benyújtását követően a véglegesen levonható előzetesen felszámított adó összegét meghatározó tényezőkben változás következik be, és a számítás eredményeként adódó új összeg a 6. pontban említett bevallásban közölt összeghez képest abszolút értékben legalább 10 000 forintnak megfelelő pénzösszeggel tér el, az adóalany köteles előzetesen felszámított adó arányos megosztását utólag kiigazítani.
6. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
A 142. § (1) bekezdése d) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek
Sor-
szám
Megnevezés
vtsz.

1.
Vas- és acélhulladék és -törmelék
7204
kivéve: 7204 50

2.
Rézhulladék és -törmelék
7404

3.
Nikkelhulladék és -törmelék
7503

4.
Alumíniumhulladék és -törmelék
7602

5.
Ólomhulladék és -törmelék
7802

6.
Cinkhulladék és -törmelék
7902

7.
Ónhulladék és -törmelék
8002

8.
Wolfram- (tungsten) hulladék és törmelék
8101 97

9.
Molibdénhulladék és -törmelék
8102 97

10.
Tantálhulladék és -törmelék
8103 30

11.
Magnéziumhulladék és -törmelék
8104 20

12.
Kobalthulladék és -törmelék
8105 30

13.
Bizmuthulladék és -törmelék
8106 00 10-ből

14.
Kadmiumhulladék és -törmelék
8107 30

15.
Titánhulladék és -törmelék
8108 30

16.
Cirkóniumhulladék és -törmelék
8109 30

17.
Antimonhulladék és -törmelék
8110 20

18.
Mangánhulladék és -törmelék
8111 00 19

19.
A vas- és acélgyártásnál keletkező szemcsézett salak (salakhomok)
2618

20.
Salak, kohósalak (a szemcsézett salak kivételével), reve, a vas- vagy az acélgyártásnál keletkező egyéb hulladék
2619

21.
Arzént, fémet vagy ezek vegyületeit tartalmazó hamu és üledék (a vas- vagy acélgyártásnál keletkező hamu és üledék kivételével)
2620

22.
Visszanyert (hulladék és használt) papír vagy karton
4707

23.
Üvegcserép és más üveghulladék
7001 00 10

24.
Műanyag hulladék és forgács
3915

25.
Lágygumi hulladék, -törmelék és -forgács, és az ezekből nyert por és granulátum
4004

26.
Nemesfém- és nemesfémmel platírozott fémhulladék és -törmelék; más nemesfémet vagy nemesfémvegyületet tartalmazó hulladék és törmelék, elsősorban nemesfém visszanyeréséhez
7112

27.
Szemcse és por nyersvasból, tükörvasból, vasból vagy acélból
7205

28.
Használt vagy új rongy, zsineg-, kötél-, hajókötél-hulladék és használt textiláru zsinegből, kötélből vagy hajókötélből
6310

29.400
Használt primer cella, primer elem és elektromos akkumulátor, ezeknek hulladéka; kimerült primer elem és kimerült elektromos akkumulátor
8548 10
6/A. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
A 142. § (1) bekezdés i) pontjának alkalmazása alá tartozó termékek
Sor-
szám
Megnevezés
Vtsz.

1.
Kukorica
1005

2.
Búza és kétszeres
1001

3.
Árpa
1003

4.
Rozs
1002

5.
Zab
1004

6.
Triticale
1008 90 10

7.
Napraforgó-mag, törve is
1206 00

8.
Repce- vagy olajrepcemag, törve is
1205

9.
Szójabab, törve is
1201

7. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
A mezőgazdasági tevékenység körébe tartozó termékek és szolgáltatások
I. RÉSZ: TERMÉKEK
A. pont
Sor-
szám
Megnevezés
vtsz.

1.
Élő növény (beleértve azok gyökereit is), dugvány, oltvány stb.
Zöldségpalánta
0602 10
0602 20, 0602-ből

2.
Burgonya
0701

3.
Élelmezési célra alkalmas zöldségfélék, gyökerek és gumók (kivéve: hántolt és feles) szaporítóanyag zöldségfélékhez
0702-től
0709-ig,
0713-ból,
1209-ből

4.
Szőlő
0806 10

5.
Élelmezési célra alkalmas gyümölcs és dió és dinnyefélék héja
0802 11-től
0802 50-ig,
0807 11,
0807 19, 0808,
0809,
0810 10-től
0 810 40-ig,
0810 90-ből

6.
Hazai termesztésű fűszernövények
0904 20, 0909,
0910-ből

7.
Gabonafélék muhar, csumiz
1001-től
1007-ig,
1008 10,
1008 20,
1008 30,
1008 90 10
1008 90 90-ből

8.
Különféle magvak, ipari és gyógynövények
Szaporítóanyag ipari növényekhez
1201, 1202
1204-től 1207-ig,
1209-ből,
1210-ből,
1211 90-ből,
1212 91,
1212 99 80-ból,
1213,
1401 90-ből,
1403 00,
2401 10,
2401 20,
5301 10,
5302 10

9.
Mákgubó
1211 90 98 99-ből

10.
Takarmánynövények (kivéve az őrlemény és a pellet)
Szaporítóanyag takarmánynövényekhez
1214-ből
2308 00 40 00-ból,
1209-ből

11.
Feldolgozott, tartósított saját előállítású zöldség, gyümölcs, savanyúság, citrusfélék és dinnyefélék héja
paradicsomlé
0711, 0712,
0811-től 0813-ig,
0814-ből,
2001,
2003-től 2009-ig,
2002-ből

12.
Must és bor
2204-ből

13.
Borseprő, borkő
2307-ből

14.
Szőlőtörköly
2308-ból
B. pont
Sor-
szám
Megnevezés
vtsz.

1.
Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti állat kivételével)
0101-től 0105-ig,
0106-ból

2.
Halak (csak az édesvízi halak, halikra), rákok, puhatestű és más gerinctelen víziállatok
0301-ből, 0302-ből,
0306 29 10,
0307-ből, 0307 60,
0307 91-ből

3.
Nyers tej
0401-ből

4.
Friss tojás
0407-ből

5.
Természetes méz
0409

6.
Másutt nem említett állati eredetű termékek (szőr, háziállatok spermája, propolisz, méhpempő, virágpor, méhviasz, méhpempővel dúsított méz)
0502, 0503, 0505,
0511-ből,
1301 90 90 99-ből,
0410-ből,
1212 99-ből,
1521 90-ből,
2106 90 98-ból

7.
Állati vagy növényi trágya
3101

8.
Nyers szőrme
4301-ből

9.
Legombolyításra alkalmas selyemhernyógubó
5001

10.
Nyers gyapjú
5101

11.
Erdei fák és cserjék csemetéje, oltványa
0602-ből

12.
Erdei fák és cserjék magja
1209 99-ből

13.
Feldolgozott tej és tejtermékek
0401-ből,
0402-től 0406-ig
II. RÉSZ: SZOLGÁLTATÁSOK
Sor-
szám
Megnevezés

1.
Talajművelés, aratás, cséplés, préselés, szüretelés, betakarítás, vetés és ültetés

2.
Mezőgazdasági termékek csomagolása és piacra történő előkészítése, mint például mezőgazdasági termékek szárítása, tisztítása, aprítása, fertőtlenítése és silózása

3.
Mezőgazdasági termékek tárolása

4.
Ló, szarvasmarha, sertés, juh, kecske, baromfi és más élő állat (a sportló, versenyló, kutya, macska, díszállat, laboratóriumi és állatkerti állat kivételével) gondozása, tenyésztése és hízlalása

5.
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy halgazdasági vállalkozásokban alkalmazott eszközök mezőgazdasági célokra történő bérbeadása

6.
Műszaki segítségnyújtás

7.
Gyomirtás és mezőgazdasági kártevők irtása, növények és földek permetezése

8.
Mezőgazdasági, erdőgazdálkodási öntöző berendezések üzemeltetése

9.
Vízlecsapoló berendezések üzemeltetése

10.
Fák nyesése és kivágása, valamint egyéb mező- és erdőgazdálkodási szolgáltatások
8. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
Műalkotások, gyűjteménydarabok és régiségek
I. rész: műalkotások
1. művész által saját kezűleg készített festmény, rajz, pasztellkép, részekből összeállított kép (kollázs) és dekoratív tábla (vtsz. 9701-ből);
2. művész által saját kezűleg készített és korlátozott számban előállított metszet, nyomat és litográfia (vtsz. 9702 00 00-ból);
3. művész által saját kezűleg készített szobrászművészeti alkotás bármilyen anyagból (vtsz. 9703-ból), valamint az erről legfeljebb 8 példányban készített öntvénymásolat, amelynek sokszorozását a művész vagy jogutódjának személyes felügyelete alatt végezték;
4. művész saját eredeti terve alapján legfeljebb 8 példányban készített kézi szövésű faliszőnyeg, kárpit (vtsz. 5805 00 00-ból) és fali drapéria (vtsz. 6304 00 00-ból);
5. művész által saját kezűleg készített és szignált egyedi kerámia;
6. művész által saját kezűleg, legfeljebb 8 számozott példányban készített, és a művész vagy a művészeti műhely által szignált réz alapú tűzzománc, kivéve az ötvös- és ékszertermékeket;
7. művész által saját kezűleg készített, és általa vagy felügyelete alatt legfeljebb 30 számozott példányban - minden méretet és hordozót ideértve - sokszorozott, és a művész által szignált fénykép.
II. rész: gyűjteménydarabok
1. posta- és illetékbélyeg, lebélyegzett postabélyeg, első napi bélyegzéssel ellátott boríték, postai levelezőlap és boríték (bélyeges papír) és más hasonló érvénytelenített vagy postatiszta termék, feltéve, hogy ezek nincsenek forgalomban, illetőleg nem is szánják forgalomra (vtsz. 9704 00 00);
2. állattani, növénytani, ásványtani, anatómiai, történelmi értékű, archeológiai, paleontológiai, etnográfiai és numizmatikai gyűjtemény és gyűjteménydarab (vtsz. 9705 00 00).
III. rész: régiségek
- a vtsz. 9701-9705 alá nem tartozó, 100 évnél idősebb termék (vtsz. 9706 00 00).
8/A. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez402
A 244. § (2) bekezdése b) pontjának alkalmazása alá tartozó államok
1. Liechtensteini Hercegség
2. Svájci Államszövetség
9. számú melléklet a 2007. évi CXXVII. törvényhez
Az "adó" kifejezés jelentése a Közösség egyes tagállamaiban
1. A Belga Királyság esetében: Belasting over de toegevoegde waarde (BTW), illetőleg Taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
2. a Bolgár Köztársaság esetében: Danak varhu doba-vena stojnost;
3. Ciprus esetében: Foros Prostithemenis Aksias (FPA);
4. a Cseh Köztársaság esetében: Daó z poidané hodnoty (DPH);
5. a Dán Királyság esetében: Mervardiafgift (Moms);
6. az Egyesült Királyság esetében: Value Added Tax (VAT);
7. az Észt Köztársaság esetében: Käibemaksu;
8. a Finn Köztársaság esetében: Arvonlisävero (ALV);
9. a Francia Köztársaság esetében: Taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
10. a Görög Köztársaság esetében: Foros Prostithemenis Aksias (FPA);
11. a Holland Királyság esetében: Belasting over de toegevoegde waarde (BTW);
12. Írország esetében: Cáin Bhreisluacha, illetőleg Value Added Tax (VAT);
13. a Lengyel Köztársaság esetében: Podatek od towarow i us3uig;
14. a Lett Köztársaság esetében: Pievienotas vertibas nodoklis (PVN);
15. a Litván Köztársaság esetében: Pridetines vertes mokestis (PVM)
16. a Luxemburgi Nagyhercegség esetében: Taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
17. a Máltai Köztársaság esetében: It-Taxxa Fuq Il-Valur Mizjud;
18.403 Magyarország esetében: Általános forgalmi adó (ÁFA);
19. a Németországi Szövetségi Köztársaság esetében: Umsatzsteuer (USt);
20. az Olasz Köztársaság esetében: Imposta sul valore aggiunto (IVA);
21. az Osztrák Köztársaság esetében: Umsatzsteuer (USt);
22. a Portugál Köztársaság esetében: Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA);
23. Románia esetében: Taxa pe valoarea adaugata (TVA);
24. a Spanyol Királyság esetében: Impuesto sobre el Valor Andido;
25. a Svéd Királyság esetében: Mervärdesskatt (Moms);
26. a Szlovák Köztársaság esetében: Daó z pridanej hodnoty (DPH);
27. a Szlovén Köztársaság esetében: Davek na dodano vrednost.
http://net.jogtar.hu/jr/st/zaro.gif1  Kihirdetve: 2007. XI. 16.

2  Módosította: 2011. évi CCI. törvény 318. §.

3  Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 215. § (1) a).

4  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 1.

5  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 112. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

6  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 112. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

7  Beiktatta: 2011. évi LVII. törvény 9. §. Hatályos: 2011. VI. 10-től.

8  Beiktatta: 2011. évi LVII. törvény 9. §. Hatályos: 2011. VI. 10-től.

9  Az első mondat szövegét módosította: 2009. évi CX. törvény 62. § (1) a).

10  Megállapította: 2008. évi VII. törvény 1. §. Hatályos: 2008. V. 1-től. Lásd még: 2008. évi VII. törvény 26. § (1).

11  Megállapította: 2010. évi LIII. törvény 1. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

12  Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 47. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

13  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 111. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

14  Lásd: 2009. évi CX. törvény 68. §.

15  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 1. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

16  Hatályon kívül helyezte: 2009. évi CX. törvény 64. § (1) a). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.

17  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) a).

18  Lásd: 2008. évi VII. törvény 33. § (2)-(3).

19  Beiktatta: 2010. évi LIII. törvény 2. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

20  Megállapította: 2011. évi XCVI. törvény 6. §. Hatályos: 2011. VII. 15-től.

21  Megállapította: 2011. évi XCVI. törvény 7. §. Hatályos: 2011. VII. 15-től.

22  Beiktatta: 2011. évi XCVI. törvény 8. §. Hatályos: 2011. VII. 15-től.

23  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 113. §. Hatályos: 2011. XI. 30-tól.

24  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 112. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

25  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 113. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

26  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 114. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

27  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 114. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.

28  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 114. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.

29  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 114. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.

30  Lásd: 2007. évi CXXVII. törvény 261. § (3).

31  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 2. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (3).

32  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 3.

33  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 114. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

34  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 4.

35  Lásd: 2007. évi CXXVII. törvény 261. § (3).

36  Módosította: 2009. évi CX. törvény 62. § (1) b).

37  Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 48. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

38  Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 48. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

39  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 3. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.

40  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 3. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

41  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 4. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.

42  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 4. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (3), 68. §.

43  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 5. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.

44  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 5. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (3).

45  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 6. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (3).

46  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 7. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (3).

47  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 8. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (3).

48  Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 49. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

49  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 10. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (3).

50  Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 50. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

51  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 11. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (3).

52  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 115. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

53  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 115. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.

54  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 115. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.

55  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 12. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (3).

56  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 13. § (1). Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (3).

57  Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 51. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

58  Módosította: 2010. évi CLXXXV. törvény 226. § (2) 1.

59  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 13. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (3).

60  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 13. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (3).

61  Módosította: 2010. évi CLXXXV. törvény 226. § (2) 3.

62  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 14. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

63  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 15. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

64  Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 17. §. Hatályos: 2009. II. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni.

65  Számozását módosította: 2008. évi VII. törvény 2. §.

66  Beiktatta: 2008. évi VII. törvény 2. §. Hatályos: 2008. V. 1-től. Lásd még: 2008. évi VII. törvény 26. § (1).

67  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 116. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

68  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 116. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

69  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 116. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.

70  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 115. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

71  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 117. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

72  Módosította: 2009. évi CX. törvény 62. § (1) c).

73  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 17. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (3).

74  Módosította: 2008. évi VII. törvény 31. § a).

75  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) b).

76  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 116. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.

77  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 116. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.

78  Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 52. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

79  Jelölését módosította: 2009. évi CX. törvény 18. §.

80  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 19. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

81  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 117. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.

82  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 117. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.

83  Lásd: 2007. évi CXXVII. törvény 261. § (3).

84  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 118. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

85  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 119. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

86  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 118. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

87  Megállapította: 2009. évi CIX. törvény 42. § (1). Hatályos: 2010. I. 15-től. Lásd: 1/2010. (I. 15) PM határozat.

88  Beiktatta: 2009. évi XXXV. törvény 1. § (2). Hatályos: 2009. VII. 1-től. Lásd még: 2009. évi XXXV. törvény 56-59. §.

89  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 119. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

90  Beiktatta: 2009. évi XXXV. törvény 2. § (2). Hatályos: 2009. VII. 1-től. Lásd még: 2009. évi XXXV. törvény 56-59. §.

91  Lásd: 2009. évi CIX. törvény 55. § (28).

92  Megállapította: 2008. évi VII. törvény 3. § (1). Hatályos: 2008. V. 1-től. Lásd még: 2008. évi VII. törvény 33. § (1)-(2).

93  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 120. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

94  Megállapította: 2008. évi VII. törvény 3. § (2). Hatályos: 2008. V. 1-től. Lásd még: 2008. évi VII. törvény 33. § (1)-(2).

95  Megállapította: 2008. évi VII. törvény 3. § (2). Hatályos: 2008. V. 1-től. Lásd még: 2008. évi VII. törvény 33. § (1)-(3).

96  Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 215. § (2) a).

97  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 20. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (3).

98  Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 215. § (2) b).

99  Módosította: 2010. évi CLXXXV. törvény 226. § (2) 1.

100  Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 54. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.

101  Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 175. § a).

102  Megállapította: 2011. évi CCVI. törvény 48. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

103  Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 175. § b).

104  Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 54. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.

105  Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 55. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

106  Módosítva: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 5. alapján.

107  Lásd: 2009. évi CX. törvény 67. §.

108  Lásd: 2009. évi CX. törvény 67. §.

109  Lásd: 2008. évi VII. törvény 32. §.

110  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 121. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

111  Lásd: 2009. évi CX. törvény 67. §.

112  Lásd: 2007. évi CXXVII. törvény 261. § (3).

113  Megállapította: 2008. évi VII. törvény 4. § (1). Hatályos: 2008. III. 18-tól.

114  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 21. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1), 67. §.

115  Számozását módosította: 2008. évi VII. törvény 4. § (2).

116  Módosította: 2009. évi CXIII. törvény 65. § (1).

117  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) c).

118  Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 56. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.

119  Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 153. § a).

120  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 6.

121  Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 56. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.

122  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (2).

123  Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 56. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.

124  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) d).

125  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) e).

126  Megállapította: 2008. évi LXVIII. törvény 14. § (1). Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) f).

127  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) g).

128  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) h).

129  Hatályon kívül helyezte: 2008. évi LXVIII. törvény 19. § (1) b). Hatálytalan: 2008. XII. 1-től.

130  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) i).

131  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) j).

132  Hatályon kívül helyezte: 2008. évi LXVIII. törvény 19. § (1) b). Hatálytalan: 2008. XII. 1-től.

133  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) k).

134  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) l).

135  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) m).

136  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) n).

137  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) o).

138  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) p).

139  Megállapította: 2008. évi VII. törvény 5. § (1). Hatályos: 2008. V. 1-től. Azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátására irányuló eljárás 2008. május 1. napján vagy azt követően kezdődik. Lásd: 2008. évi VII. törvény 26. § (2).

140  Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 57. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

141  Módosította: 2009. évi CX. törvény 64. § (1) b).

142  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 122. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

143  Módosította: 2009. évi CX. törvény 64. § (1) b).

144  Megállapította: 2008. évi VII. törvény 5. § (2). Hatályos: 2008. V. 1-től. Azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a termék vámjogi szabad forgalomba bocsátására irányuló eljárás 2008. május 1. napján vagy azt követően kezdődik. Lásd: 2008. évi VII. törvény 26. § (2).

145  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 8.

146  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 123. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

147  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 22. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (5).

148  Megállapította: 2008. évi LXVIII. törvény 14. § (2). Hatályos: 2008. XII. 1-től.

149  Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 58. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

150  Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 153. § a).

151  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 9.

152  Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 215. § (1) b), 2011. évi CLVI. törvény 131. § 10.

153  Megállapította: 2008. évi VII. törvény 6. §. Hatályos: 2008. III. 18-tól.

154  Módosította: 2008. évi VII. törvény 31. § b).

155  Módosította: 2009. évi CX. törvény 62. § (1) e).

156  Megállapította: 2012. évi CXLVI. törvény 12. §. Hatályos: 2012. X. 16-tól.

157  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 120. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

158  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 124. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

159  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI. törvény 132. §. Hatálytalan: 2012. I. 1-től.

160  Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CLXXVIII. törvény 154. §. Hatálytalan: 2013. I. 1-től.

161  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 125. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

162  Megállapította: 2008. évi VII. törvény 7. § (1). Hatályos: 2008. III. 18-tól. Rendelkezéseit azokban az esetekben is alkalmazni lehet, amelyekben az adólevonási jog 2008. január 1. napján vagy azt követően keletkezik. Lásd: 2008. évi VII. törvény 27. § (2).

163  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 126. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

164  Megállapította: 2008. évi VII. törvény 7. § (2). Hatályos: 2008. III. 18-tól. Rendelkezéseit azokban az esetekben is alkalmazni lehet, amelyekben az adólevonási jog 2008. január 1. napján vagy azt követően keletkezik. Lásd: 2008. évi VII. törvény 27. § (2).

165  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 126. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.

166  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) q).

167  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) q).

168  Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 59. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

169  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 23. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (6).

170  Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 215. § (2) c).

171  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 121. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.

172  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 121. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.

173  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 127. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

174  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 127. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.

175  Megállapította: 2010. évi LIII. törvény 3. §. Hatályos: 2010. VI. 17-től.

176  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 122. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

177  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 24. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (3).

178  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 25. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (3).

179  Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 153. § b).

180  Megállapította: 2008. évi VII. törvény 8. §. Hatályos: 2008. V. 1-től. Lásd még: 2008. évi VII. törvény 34. §.

181  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 128. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

182  Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 60. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

183  Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 60. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

184  Beiktatta: 2012. évi XLIX. törvény 1. § (1). Hatályos: 2012. VII. 1-től.

185  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 26. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

186  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 123. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

187  Beiktatta: 2012. évi XLIX. törvény 1. § (2). Hatályos: 2012. VII. 1-től.

188  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 124. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

189  Módosította: 2009. évi CX. törvény 62. § (1) f).

190  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 27. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (3).

191  Módosította: 2009. évi CX. törvény 64. § (1) b).

192  Módosította: 2009. évi CX. törvény 64. § (1) b).

193  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 129. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

194  Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 52. §. Hatályos: 2009. IX. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 209. §.

195  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 129. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.

196  Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 52. §. Hatályos: 2009. IX. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 209. §.

197  Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 52. §. Hatályos: 2009. IX. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 209. §.

198  Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 52. §. Hatályos: 2009. IX. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 209. §.

199  Megállapította: 2009. évi LXXVII. törvény 52. §. Hatályos: 2009. IX. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 209. §.

200  Beiktatta: 2009. évi LXXVII. törvény 52. §. Hatályos: 2009. IX. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 209. §.

201  Beiktatta: 2009. évi LXXVII. törvény 52. §. Hatályos: 2009. IX. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII. törvény 209. §.

202  Módosította: 2009. évi CX. törvény 64. § (1) b).

203  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 130. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

204  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 130. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

205  Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 19. §. Hatályos: 2009. II. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni.

206  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 125. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.

207  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 125. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.

208  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 131. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

209  Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 20. §. Hatályos: 2009. II. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni.

210  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 132. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

211  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 133. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

212  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 28. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

213  Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 22. §. Hatályos: 2009. II. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni.

214  Megállapította: 2008. évi VII. törvény 10. §. Hatályos: 2008. III. 18-tól.

215  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 29. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

216  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 134. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

217  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 135. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

218  Hatályon kívül helyezte: 2008. évi VII. törvény 29. § (1). Hatálytalan: 2008. V. 1-től.

219  Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 23. §. Hatályos: 2009. II. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni.

220  Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 153. § c).

221  Módosította: 2008. évi VII. törvény 31. § c), 2012. évi CLXXVIII. törvény 153. § d).

222  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 136. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

223  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 137. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

224  Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CLXXVIII. törvény 154. §. Hatálytalan: 2013. I. 1-től.

225  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 138. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

226  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 138. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

227  Hatályon kívül helyezte: 2012. évi CLXXVIII. törvény 154. §. Hatálytalan: 2013. I. 1-től.

228  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 138. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.

229  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 138. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.

230  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 11.

231  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 139. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

232  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 139. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.

233  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 141. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

234  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 141. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

235  Módosította: 2009. évi CX. törvény 62. § (1) g).

236  Módosította: 2011. évi CXXIII. törvény 4. §.

237  Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CXXIII. törvény 5. §. Hatálytalan: 2011. IX. 27-től. Lásd: 2011. évi CXXIII. törvény 1. §, 3. §.

238  Megállapította: 2012. évi CXLVI. törvény 14. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

239  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 30. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

240  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 30. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

241  Jelölését módosította: 2009. évi CX. törvény 30. §.

242  Jelölését módosította: 2009. évi CX. törvény 30. §.

243  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 31. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

244  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 31. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

245  Beiktatta: 2012. évi CXLVI. törvény 15. §. Hatályos: 2012. X. 16-tól.

246  Beiktatta: 2012. évi CXLVI. törvény 15. §. Hatályos: 2012. X. 16-tól.

247  Beiktatta: 2012. évi CXLVI. törvény 15. §. Hatályos: 2012. X. 16-tól.

248  Beiktatta: 2012. évi CXLVI. törvény 15. §. Hatályos: 2012. X. 16-tól.

249  Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 153. § e).

250  Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 153. § e).

251  Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 153. § f).

252  Beiktatta: 2012. évi CXLVI. törvény 15. §. Hatályos: 2012. X. 16-tól.

253  Beiktatta: 2012. évi CXLVI. törvény 15. §. Hatályos: 2012. X. 16-tól.

254  Beiktatta: 2012. évi CXLVI. törvény 15. §. Hatályos: 2012. X. 16-tól.

255  Beiktatta: 2012. évi CXLVI. törvény 15. §. Hatályos: 2012. X. 16-tól.

256  Beiktatta: 2012. évi CXLVI. törvény 15. §. Hatályos: 2012. X. 16-tól.

257  Módosította: 2008. évi VII. törvény 31. § d).

258  Számozását módosította: 2011. évi CLVI. törvény 127. §.

259  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 127. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

260  Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (9).

261  Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 153. § g).

262  Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 153. § g).

263  Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 153. § g).

264  Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 24. § (1). Hatályos: 2009. II. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni.

265  Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 61. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.

266  Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 24. § (2). Hatályos: 2009. II. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni.

267  Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 61. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.

268  Számozását módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 61. § (2).

269  Számozását módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 61. § (2).

270  Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 215. § (2) f), 2010. évi CXXIII. törvény 69. § (1) s).

271  Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 62. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

272  Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 25. §. Hatályos: 2009. II. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni.

273  Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 25. §. Hatályos: 2009. II. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni.

274  Lásd még: 2008. évi LXXXI. törvény 200. § (2).

275  Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 25. §. Hatályos: 2009. II. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni.

276  Beiktatta: 2008. évi LXXXI. törvény 25. §. Hatályos: 2009. II. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni.

277  Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 215. § (2) g).

278  Lásd: 2007. évi CXXVII. törvény 261. § (3).

279  Lásd: 2007. évi CXXVII. törvény 261. § (3).

280  Lásd: 2007. évi CXXVII. törvény 261. § (3).

281  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 142. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

282  Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 153. § h).

283  Lásd: 2007. évi CXXVII. törvény 261. § (3).

284  Lásd: 2007. évi CXXVII. törvény 261. § (3).

285  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 33. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7), (9).

286  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 12.

287  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 34. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7), (9).

288  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 13.

289  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 35. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7), (9).

290  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 36. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7), (9).

291  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 37. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7), (9).

292  Lásd: 2009. évi CX. törvény 66. §.

293  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 38. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

294  Módosította: 2010. évi CXXIII. törvény 70. §.

295  Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7), (9).

296  Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7).

297  Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (9).

298  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 143. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

299  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 39. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7), (9).

300  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 40. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7), (9).

301  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 144. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

302  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 41. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (9).

303  Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7).

304  Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (8).

305  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 41. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

306  Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7), 2010. évi CXXIII. törvény 236. § (1)-(2).

307  Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7).

308  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 41. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7).

309  Módosította: 2011. évi CLXXIV. törvény 60. §.

310  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 41. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7).

311  Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (9).

312  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 41. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7), (9).

313  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 41. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7).

314  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 41. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7), (9).

315  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 41. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7), (9).

316  Megállapította: 2011. évi CLXVI. törvény 67. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

317  Megállapította: 2011. évi CLXVI. törvény 67. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

318  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 41. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7), (9).

319  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 41. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7), (9).

320  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 41. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (7), (9).

321  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 41. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1), (9).

322  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 41. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

323  Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (9).

324  Számozását módosította: 2009. évi CX. törvény 42. §.

325  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 42. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (10).

326  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 14.

327  Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (15).

328  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 128. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

329  Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 63. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

330  Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 63. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

331  Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 175. § c).

332  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 15.

333  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 16.

334  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 145. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.

335  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 43. §. Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 17.

336  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 145. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.

337  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 145. § (3). Hatályos: 2013. I. 1-től.

338  Beiktatta: 2010. évi LIII. törvény 4. §. Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 175. § d).

339  Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 208. §.

340  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 18.

341  Módosította: 2010. évi CLXXXV. törvény 226. § (2) 1., 2.

342  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 129. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

343  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 19.

344  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 20.

345  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 145. § (4). Hatályos: 2013. I. 1-től.

346  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 44. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.

347  Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 64. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

348  Lásd: 15/2010. (XII. 28.) NGM rendelet.

349  Lásd: 32/2009. (XII. 21.) PM rendelet.

350  Lásd: 15/2008. (V. 16.) PM rendelet, 11/2010. (III. 31.) PM rendelet.

351  Lásd: 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet.

352  Hatályon kívül helyezte: 2008. évi LXXXI. törvény 240. §. Hatálytalan: 2009. I. 1-től.

353  Hatályon kívül helyezte: 2008. évi LXXXI. törvény 240. §. Hatálytalan: 2009. I. 1-től.

354  Hatályon kívül helyezte: 2008. évi LXXXI. törvény 240. §. Hatálytalan: 2009. I. 1-től.

355  Hatályon kívül helyezte: 2009. évi CX. törvény 64. § (1) c). Hatálytalan: 2010. I. 1-től.

356  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 45. §. Hatályos: 2010. I. 1-től.

357  Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 65. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.

358  Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 65. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.

359  Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 65. § (1). Hatályos: 2011. I. 1-től.

360  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 147. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

361  Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 65. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.

362  Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 66. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.

363  Beiktatta: 2011. évi XXXV. törvény 1. §. Hatályos: 2011. IV. 12-től.

364  Beiktatta: 2011. évi LVII. törvény 10. §. Hatályos: 2011. VI. 10-től.

365  Beiktatta: 2011. évi XCVI. törvény 10. §. Hatályos: 2011. VII. 15-től.

366  Beiktatta: 2011. évi XCVI. törvény 10. §. Hatályos: 2011. VII. 15-től.

367  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 130. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

368  Beiktatta: 2012. évi XLIX. törvény 2. §. Hatályos: 2012. VII. 1-től.

369  Nem lép hatályba a 2012. évi CLXXVIII. törvény 378. § alapján.

370  Beiktatta: 2012. évi LXIX. törvény 57. §. Hatályos: 2012. VII. 20-tól.

371  Beiktatta: 2012. évi CXLVI. törvény 16. §. Hatályos: 2012. X. 16-tól.

372  Beiktatta: 2012. évi CXLVI. törvény 17. §. Hatályos: 2012. X. 16-tól.

373  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 148. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.

374  Módosította: 2010. évi CLXXXV. törvény 226. § (2) 1.

375  Megállapította: 2009. évi CIX. törvény 42. § (2), 3. számú melléklet 1. Hatályos: 2010. I. 15-től. Lásd: 1/2010. (I. 15) PM határozat.

376  Jelölését módosította: 2009. évi CIX. törvény 42. § (2), 3. számú melléklet 2.

377  Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 67. §, 3. számú melléklet. Hatályos: 2011. I. 1-től.

378  Beiktatta: 2012. évi CLIV. törvény 15. §, 1. melléklet. Hatályos: 2013. I. 1-től.

379  Beiktatta: 2009. évi CIX. törvény 42. § (2), 3. számú melléklet 2. Hatályos 2010. I. 15-től. Lásd: 1/2010. (I. 15) PM határozat.

380  Beiktatta: 2011. évi XXXV. törvény 2. §. Hatályos: 2011. IV. 12-től.

381  Beiktatta: 2009. évi XXXV. törvény 3. § (1), 1. számú melléklet. Hatályos: 2009. VII. 1-től. Lásd még: 2009. évi XXXV. törvény 56-59. §.

382  Számozását módosította: 2009. évi XXXV. törvény 3. § (2), 2. számú melléklet.

383  Megállapította: 2009. évi XXXV. törvény 3. § (2), 2. számú melléklet. Hatályos: 2009. évi XXXV. törvény 38. § (3) bekezdésében meghatározott időponttól, 2009. VIII. 1-től. Lásd: 3/2009. (VII. 30.) PM határozat, 2009. évi XXXV. törvény 56-59. §. Lásd még: 2009. évi LXXVII. törvény 190. §.

384  Beiktatta: 2009. évi LXXVII. törvény 53. § (2), 6. melléklet. Számozását módosította: 2009. évi CIX. törvény 51. § (11). A korábbi 1. pontot hatályon kívül helyezte: 2009. évi CIX. törvény 51. § (11). Hatálytalan: 2010. I. 15-től. Lásd: 1/2010. (I. 15) PM határozat.

385  Beiktatta: 2012. évi LXIX. törvény 58. §, 2. melléklet. Hatályos: 2012. VII. 20-tól.

386  Módosította: 2009. évi CX. törvény 62. § (1) h).

387  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 133. §, 7. melléklet 1. Hatályos: 2012. I. 1-től.

388  Megállapította: 2008. évi VII. törvény 12. §, 1. számú melléklet 1. Hatályos: 2008. V. 1-től. Azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a termék kiraktározásának indítványozása 2008. május 1. napján vagy azt követően kezdődik. Lásd: 2008. évi VII. törvény 26. § (3).

389  Megállapította: 2009. évi CX. törvény 46. § (1), 1. számú melléklet 1. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (11).

390  A második mondat szövegét módosította: 2009. évi CX. törvény 62. § (1) i).

391  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 133. §, 7. melléklet 2. Hatályos: 2012. I. 1-től.

392  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 133. §, 7. melléklet 2. Hatályos: 2012. I. 1-től.

393  Módosítva: 2009. évi CX. törvény 62. § (1) j) alapján.

394  Megállapította: 2008. évi VII. törvény 12. §, 1. számú melléklet 2. Hatályos: 2008. V. 1-től. Azokban az esetekben kell alkalmazni először, amelyekben a termék kiraktározásának indítványozása 2008. május 1. napján vagy azt követően kezdődik. Lásd: 2008. évi VII. törvény 26. § (3).

395  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 46. § (1), 1. számú melléklet 2. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

396  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 43. § (1), 1. számú melléklet 2. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

397  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 43. § (1), 1. számú melléklet 2. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

398  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 152. § a), 5. melléklet. Hatályos: 2013. I. 1-től.

399  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 133. §, 8. melléklet. Hatályos: 2012. I. 1-től.

400  Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 68. §, 4. számú melléklet. Hatályos: 2011. I. 1-től.

401  Beiktatta: 2012. évi XLIX. törvény 3. §, 1. számú melléklet. Hatályos: 2012. VII. 1-től.

402  Beiktatta: 2009. évi CX. törvény 46. § (2), 2. számú melléklet. Hatályos: 2010. I. 1-től. Ettől az időponttól kezdődően kell alkalmazni. Lásd: 2009. évi CX. törvény 61. § (1).

403  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 131. § 21.

Navigáció: