A házasságról, a családról és a gyámságról - záró rendelkezések


Záró rendelkezés
111.  § (1) 177Ez a törvény az 1974. évi július hó 1. napján lép hatályba.
(2) E törvény végrehajtásáról a Minisztertanács gondoskodik. (3)178

112.  §1 (1) Ha a gyermek 2010. január 1-je és 2010. december 31. között született, és az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt nem állt házassági
kötelékben, a gyermek apjának kell tekinteni azt a férfit, aki az anyával a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő vagy annak egy része alatt a közjegyző által vezetett Élettársi Nyilatkozatok
Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban élt.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni, ha az anya a fogamzási idő kezdetétől a gyermek születéséig eltelt idő alatt több férfival élt az Élettársi Nyilatkozatok Nyilvántartása által igazolt élettársi kapcsolatban
113.  §1 Az e törvénynek az egyes családjogi és cégjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló 2012. évi LXXXV törvénnyel megállapított rendelkezéseit az egyes családjogi és cégjogi eljárások
egyszerűsítéséről szóló 2012. évi LXXXV törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
1  Kihirdetve: 1952. VI 6. Módosította és egységes szövegét megállapította: 1974. évi I. törvény. Hatályos: 1974. VII 1-től.
2  Megállapította: 1990. évi XV. törvény 1. §. Módosította: 2011. évi CCI törvény 7. §.
3  Beiktatta: 1995. évi XXXI törvény 1. §. Hatályos: 1995. VII 4-től.
4  Beiktatta: 1986. évi IV törvény 1. §. Hatályos: 1987. VII 1-től. Számozását módosította: 1995. évi XXXI törvény 1. §.
5  Módosította: 1991. évi XX. törvény 46. § (1).
6  Módosította: 2009. évi XXIX. törvény 18. § (1) a).
7  Hatályon kívül helyezte: 2009. évi XXIX. törvény 18. § (1) b). Hatálytalan: 2009. VII 1-től.
8  Megállapította: 1986. évi IV törvény 2. § (1). Hatályos: 1987. VII 1-től.
9  Megállapította: 1990. évi XV. törvény 2. §. Módosította: 1991. évi XX. törvény 46. § (2).
10   Helyesbítette: Magyar Közlöny 1990/37.
11    Hatályon kívül helyezte: 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42. § (4) a). Hatálytalan: 1983. I. 1-től.
12   Hatályon kívül helyezte: 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 75. § (4) a). Hatálytalan: 1979. VII 1-től.
13   Megállapította: 2009. évi XXIX. törvény 5. § (1). Hatályos: 2009. VII 1-től.
14   Módosította: 2009. évi XXIX. törvény 17. § (2) a).


15   Megállapította: 1983. évi 26. törvényerejű rendelet 20. § (2). Módosította: 1991. évi XX. törvény 46. § (2).
16   Megállapította: 1986. évi IV. törvény 2. § (2). Hatályos: 1987. VII. 1-től.
17   Megállapította: 1986. évi IV törvény 3. §. Hatályos: 1987. VII. 1-től.
18   Megállapította: 1986. évi IV törvény 3. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
19   Megállapította: 1986. évi IV törvény 3. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
20   Megállapította: 1986. évi IV törvény 4. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
21   Megállapította: 1986. évi IV törvény 5. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
22   Megállapította: 1995. évi XXXI törvény 2. §. Hatályos: 1995. VII 4-től.
23   Módosította: 2009. évi XXIX. törvény 17. § (2) b).
24   Megállapította: 1986. évi IV törvény 6. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
25   Megállapította: 2002. évi XLIV törvény 1. §. Hatályos: 2004. I. 1-től.
26   Megállapította: 2002. évi XLIV törvény 2. §. Hatályos: 2004. I. 1-től.
27   Beiktatta: 2009. évi XXIX. törvény 5. § (2). Hatályos: 2009. VII 1-től.
28   Megállapította: 1986. évi IV törvény 8. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
29   Megállapította: 1986. évi IV törvény 9. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
30   Hatályon kívül helyezte: 1986. évi IV törvény 39. § (2). Hatálytalan: 1987. VII 1-től.
31   Beiktatta: 1986. évi IV törvény 10. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
32   Megállapította: 1986. évi IV törvény 11. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
33   Hatályon kívül helyezte: 1986. évi IV törvény 39. § (2). Hatálytalan: 1987. VII 1-től.
34   Beiktatta: 1986. évi IV törvény 12. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
35   Beiktatta: 1986. évi IV törvény 12. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
36   Beiktatta: 1986. évi IV törvény 12. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.


37   Beiktatta: 1986. évi IV. törvény 12. §. Hatályos: 1987. VII. 1-től.
38   Megállapította: 1993. évi LXXVIII törvény 95. § (10). Hatályos: 1994. I. 1-től.
39   Beiktatta: 1986. évi IV törvény 12. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
40   Beiktatta: 1986. évi IV törvény 12. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
41   Számozását módosította: 1986. évi IV törvény 12. §.
42   Számozását módosította: 1986. évi IV törvény 12. §.
43   Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CXLVIII törvény 5. §. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
44   Megállapította: 2009. évi XXIX. törvény 5. § (4). Hatályos: 2009. VII 1-től.
45   Módosítva: 2009. évi XXIX. törvény 17. § (2) c) alapján.
46   Módosította: 1995. évi XXXI törvény 11. § (2).
47   Megállapította: 2012. évi LXXXV. törvény 2. § (1). Hatályos: 2012. VII 1-től.
48   Beiktatta: 2012. évi LXXXV. törvény 2. § (2). Hatályos: 2012. VII 1-től.
49   Megállapította: 1997. évi CLIV. törvény 246. § (3) b). Hatályos: 1998. VII 1-től.
50   Megállapította: 1986. évi IV törvény 13. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
51   Hatályon kívül helyezte: 1986. évi IV törvény 39. § (2). Hatálytalan: 1987. VII 1-től.
52   Beiktatta: 1986. évi IV törvény 14. §. Módosította: 1995. évi XXXI törvény 11. § (2).
53   Számozását módosította: 1986. évi IV törvény 14. §.
54   Beiktatta: 1997. évi CLIV. törvény 246. § (3) c). Hatályos: 1998. VII 1-től.
55   Megállapította: 2002. évi XLIV törvény 3. §. Hatályos: 2004. I. 1-től.
56   Megállapította: 1986. évi IV törvény 15. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
57   Hatályon kívül helyezte: 1986. évi IV törvény 39. § (2). Hatálytalan: 1987. VII 1-től.


58   Megállapította: 1997. évi CLIV. törvény 246. § (3) d). Hatályos: 1998. VII. 1-től.
59   Megállapította: 1992. évi XVI törvény 1. §. Hatályos: 1992. IV 1-től.
60   Beiktatta: 1986. évi IV törvény 16. §. Hatályos: 1987. VII. 1-től.
61   Megállapította: 1992. évi XVI törvény 2. §. Hatályos: 1992. IV 1-től.
62   Megállapította: 2002. évi IX. törvény 107. § (1). Módosította: 2012. évi XCIII. törvény 9. § b).
63   Beiktatta: 1997. évi XXXI törvény 164. §. Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
64   Számozását módosította: 1997. évi XXXI törvény 164. §.
65   A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 1979. évi 13. törvényerejű rendelet 75. § (4) a). Hatálytalan: 1979. VII 1-től. Számozását módosította: 1997. évi XXXI törvény 164. §.
66   Számozását módosította: 1997. évi XXXI törvény 164. §.
67   Az utolsó három mondatot beiktatta: 1997. évi XXXI törvény 165 § (1). Hatályos: 1997. XI. 1-től.
68   Megállapította: 2002. évi IX. törvény 107. § (2). Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
69   Megállapította: 1990. évi XV. törvény 3. §. Hatályos: 1990. III 1-től.
70   Megállapította: 1990. évi XV. törvény 3. §. Hatályos: 1990. III 1-től.
71   Beiktatta: 2005. évi XXII törvény 1. § (1). Hatályos: 2005. V 8-tól.
72   Jelölését módosította: 2005. évi XXII törvény 1. § (1).
73   Jelölését módosította: 2005. évi XXII törvény 1. § (1).
74   Beiktatta: 1990. évi XV. törvény 3. §. Az első mondat szövegét megállapította: 2005. évi XXII törvény 1. § (2). Hatályos: 2005. V 8-tól.
75   Beiktatta: 1990. évi XV törvény 4. §. Hatályos: 1990. III 1-től.
76   Megállapította: 1997. évi XXXI törvény 166. §. Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
77   Megállapította: 2002. évi IX. törvény 107. § (3). Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
78   Beiktatta: 1997. évi XXXI törvény 166. §. Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
79   Számozását módosította: 1997. évi XXXI törvény 166. §.


80   Beiktatta: 2002. évi IX. törvény 107. § (4). Módosította: 2012. évi XCIII. törvény 9. § b).
81   Számozását módosította: 2002. évi IX. törvény 107. § (4).
82   Számozását módosította: 2002. évi IX. törvény 107. § (4).
83   Hatályon kívül helyezte: 1981. évi 25. törvényerejű rendelet 24. §. Hatálytalan: 1982. I. 1-től.
84   Számozását módosította: 1997. évi XXXI törvény 167. §.
85   Helyesbítette: Magyar Közlöny 1974/39.
86   Beiktatta: 1997. évi XXXI törvény 167. §. Hatályos: 1997. XI 1-től.
87   Beiktatta: 1982. évi 17. törvényerejű rendelet 42. § (3). Hatályos: 1983. I. 1-től.
88   Beiktatta: 2012. évi LXXXV. törvény 3. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
89   Megállapította: 2012. évi LXXXV. törvény 3. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
90   Végre nem hajtható módosítására lásd: 2012. évi XCIII törvény 9. § c).
91   Megállapította: 2012. évi LXXXV. törvény 4. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
92   Megállapította: 2012. évi LXXXV. törvény 4. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
93   Az utolsó mondatot beiktatta: 1995. évi XXXI törvény 3. § (2). Hatályos: 1995. VII 4-től.
94   Megállapította: 1995. évi XXXI törvény 3. § (3). Hatályos: 1995. VII 4-től.
95   Beiktatta: 1986. évi IV törvény 18. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
96   Módosította: 2009. évi XXIX. törvény 17. § (2) d).
97   Módosította: 2009. évi XXIX. törvény 17. § (2) d).
98   Megállapította: 2009. évi XXIX. törvény 5. § (5). Hatályos: 2009. VII 1-től.
99   Megállapította: 1986. évi IV. törvény 19. § (1). Hatályos: 1987. VII 1-től.
100   Módosította: 2009. évi XXIX. törvény 17. § (2) e).


101    Beiktatta: 1986. évi IV. törvény 19. § (2). Hatályos: 1987. VII. 1-től.
102   Megállapította: 1986. évi IV törvény 20. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
103   Megállapította: 1986. évi IV törvény 21. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
104   Módosította: 2012. évi XCIII. törvény 9. § a).
105   Megállapította: 1986. évi IV törvény 22. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
106   Megállapította: 1986. évi IV törvény 23. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
107   Beiktatta: 1986. évi IV törvény 24. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
108   Beiktatta: 1986. évi IV törvény 24. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
109   Beiktatta: 1986. évi IV törvény 24. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
110    Beiktatta: 1986. évi IV törvény 24. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
111      Beiktatta: 1986. évi IV törvény 24. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
112    Hatályon kívül helyezte: 1997. évi XXXI törvény 163. § a). Hatálytalan: 1997. XI. 1-től.
113    Megállapította: 1986. évi IV törvény 25. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
114    Az utolsó két mondatot beiktatta: 1995. évi XXXI törvény 4. §. Hatályos: 1995. VII 4-től.
115    Hatályon kívül helyezte: 1986. évi IV törvény 39. § (2). Hatálytalan: 1987. VII 1-től.
116   Megállapította: 1995. évi XXXI törvény 5. §. Hatályos: 1995. VII 4-től.
117   Lásd: 12/1995. (VI 22.) IM rendelet 1. §.
118    Lásd: 12/1995. (VI 22.) IM rendelet 2. §.
119    Beiktatta: 1995. évi XXXI törvény 6. §. Hatályos: 1995. VII 4-től.
120   Beiktatta: 1995. évi XXXI törvény 6. §. Hatályos: 1995. VII 4-től.
121    Megállapította: 1990. évi XV törvény 5. §. Hatályos: 1990. III 1-től.
122   Beiktatta: 1986. évi IV törvény 27. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.


123   Megállapította: 1995. évi XXXI. törvény 7. §. Hatályos: 1995. VII. 4-től.
124   Lásd: 12/1995. (VI 22.) IM rendelet 3-4. §.
125   Megállapította: 1990. évi XV törvény 6. §. Hatályos: 1990. III 1-től.
126   Hatályon kívül helyezte: 1995. évi XXXI törvény 11. § (3). Hatálytalan: 1995. VII 4-től.
127   Beiktatta: 1986. évi IV törvény 29. § (1). Hatályos: 1987. VII 1-től.
128   Számozását módosította: 1986. évi IV törvény 29. § (1).
129   Megállapította és számozását módosította: 1986. évi IV törvény 29. § (2). Hatályos: 1987. VII 1-től.
130   Megállapította: 1995. évi XXXI törvény 8. §. Hatályos: 1995. VII 4-től.
131    Megállapította: 1986. évi IV törvény 30. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
132   Megállapította: 1986. évi IV törvény 31. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
133   Megállapította: 1997. évi XXXI törvény 169. §. Hatályos: 1997. XI 1-től.
134   Megállapította: 1986. évi IV törvény 32. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
135   Beiktatta: 2002. évi IX. törvény 107. § (5). Hatályos: 2003. I. 1-től. Ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni.
136   Megállapította: 1997. évi XXXI törvény 170. § (1). Jelölését módosította: 2002. évi IX. törvény 107. § (5). Módosította: 2012. évi XCIII. törvény 9. § b).
137   Beiktatta: 1997. évi XXXI törvény 170. § (1). Jelölését módosította: 2002. évi IX. törvény 107. § (5). Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
138   Beiktatta: 2006. évi LI törvény 279. §. Hatályos: 2006. VII 1-től.
139   Beiktatta: 2009. évi LXXII törvény 19. § (1). Hatályos: 2009. X. 1-től.
140   Megállapította: 1997. évi XXXI törvény 170. § (2). Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
141    Az utolsó mondatot beiktatta: 1995. évi XXXI törvény 9. §. Hatályos: 1995. VII 4-től.
142   Megállapította: 1986. évi IV törvény 33. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
143   Az első mondatot beiktatta: 1995. évi XXXI törvény 10. §. Hatályos: 1995. VII 4-től.


144   Megállapította: 2009. évi LXXII. törvény 19. § (2). Hatályos: 2009. X. 1-től.
145   Megállapította: 1997. évi XXXI. törvény 171. §. Módosította: 2012. évi XCIII. törvény 9. § b).
146   Az előtte lévő alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 1997. évi XXXI. törvény 163. § a). Hatálytalan: 1997. XI. 1-től.
147   Megállapította: 1997. évi XXXI törvény 172. §. Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
148   Módosította: 1991. évi XX. törvény 46. § (4).
149   Számozását módosította: 1986. évi IV. törvény 35. §.
150   Megállapította: 2011. évi CCXI törvény 28. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.
151    Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
152   Beiktatta: 2011. évi CCXI törvény 28. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.
153   Megállapította: 1997. évi XXXI törvény 174. §. Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
154   Megállapította: 1997. évi XXXI törvény 175. §. Hatályos: 1997. XI 1-től.
155   Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
156   Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
157   Megállapította: 2002. évi IX. törvény 107. § (6). Hatályos: 2003. I. 1-től. Ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni.
158   Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § d).
159   Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
160   Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
161    Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
162   Megállapította: 2002. évi IX. törvény 107. § (7). Hatályos: 2003. I. 1-től. Ezt követően indult ügyekben kell alkalmazni.
163   Beiktatta: 1997. évi XXXI törvény 176. §. Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
164   Beiktatta: 1997. évi XXXI törvény 176. §. Hatályos: 1997. XI 1-től.
165   Hatályon kívül helyezte: 2002. évi IX. törvény 108. § (1) a). Hatálytalan: 2003. I. 1-től.


166   Megállapította: 1997. évi XXXI. törvény 178. §. Hatályos: 1997. XI. 1-től.
167   Megállapította: 1986. évi IV. törvény 37. §. Hatályos: 1987. VII 1-től.
168   Megállapította: 1986. évi IV törvény 38. § (1). Hatályos: 1987. VII 1-től.
169   Megállapította: 1997. évi XXXI törvény 179. §. Hatályos: 1997. XI 1-től.
170   Módosította: 2012. évi XCIII. törvény 9. § b).
171    Számozását módosította: 1997. évi XXXI törvény 180. §.
172   Beiktatta: 1997. évi XXXI törvény 180. §. Hatályos: 1997. XI 1-től.
173   Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
174   Megállapította: 1997. évi XXXI törvény 181. §. Hatályos: 1997. XI 1-től.
175   Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
176   Módosította: 2012. évi XCIII törvény 9. § b).
177   A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 6. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.
178   Hatályon kívül helyezte: 1986. évi IV törvény 39. § (2). Hatálytalan: 1987. VII 1-től.
179   Beiktatta: 2010. évi CXLVIII törvény 4. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.


180


Beiktatta: 2012. évi LXXXV. törvény 5. §. Hatályos: 2012. VII 1-től.Navigáció:

Visszalépés a Törvénytár: Törvény a házasságról, a családról és a gyámságról - fejezetek választása oldalra