A regisztrációs adóról - melléklet


Melléklet a 2003. évi CX. törvényhez88
I. rész
Adótételek az egyes adókategóriákban
1.89 Adótételek személygépkocsik esetén

Adó-
kate-
gória

A személygépkocsi műszaki tulajdonságai
Adótétel
[A személygépkocsi környezetvédelmi osztályba sorolása a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló
6/1990. (IV. 12.) KÖHÉM rendelet 5. számú mellékletének II. pontja szerint]

11-nél jobb
9-11
6-8
4
4-nél rosszabb

1.
Otto-motoros személygépkocsi 1100 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi 1300 cm3-ig
45 000 Ft/db
180 000 Ft/db
270 000 Ft/db
360 000 Ft/db
540 000 Ft/db

2.
Otto-motoros személygépkocsi 1101-1400 cm3-ig és dízelmotoros
személygépkocsi
1301-1500 cm3-ig
65 000 Ft/db
260 000 Ft/db
390 000 Ft/db
520 000 Ft/db
780 000 Ft/db

3.
Otto-motoros személygépkocsi 1401-1600 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi
1501-1700 cm3-ig
85 000 Ft/db
340 000 Ft/db
510 000 Ft/db
680 000 Ft/db
1 020 000 Ft/db

4.
Otto-motoros személygépkocsi 1601-1800 cm3-ig és dízelmotoros
személygépkocsi
1701-2000 cm3-ig
135 000 Ft/db
540 000 Ft/db
810 000 Ft/db
1 080 000 Ft/db
1 620 000 Ft/db

5.
Otto-motoros személygépkocsi 1801-2000 cm3-ig és dízelmotoros személygépkocsi
2001-2500 cm3-ig
185 000 Ft/db
740 000 Ft/db
1 110 000 Ft/db
1 480 000 Ft/db
2 220 000 Ft/db

6.
Otto-motoros személygépkocsi 2001-2500 cm3-ig és dízelmotoros
személygépkocsi
2501-3000 cm3-ig
265 000 Ft/db
1 060 000 Ft/db
1 590 000 Ft/db
2 120 000 Ft/db
3 180 000 Ft/db

7.
Otto-motoros személygépkocsi 2500 cm3 felett és dízelmotoros személygépkocsi 3000 cm3 felett
400 000 Ft/db
1 600 000 Ft/db
2 400 000 Ft/db
3 200 000 Ft/db
4 800 000 Ft/db
8.90
A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti elektromos meghajtású, kizárólag elektromos úton tölthető személygépkocsi
0 Ft/db
9.91
A 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti hibrid (elektromos és Ottó-, vagy elektromos és dízelmotoros) hajtású, illetőleg az 1-8. kategória alá nem tartozó egyéb személygépkocsi
76 000 Ft/db
2. Az adó összege motorkerékpárok esetén
Adókategória
A motorkerékpár műszaki tulajdonságai
Adótétel

1.
80 cm3-ig
20 000 Ft/db

2.
81-125 cm3-ig
95 000 Ft/db

3.
126-500 cm3-ig
135 000 Ft/db

4.
501-900 cm3-ig
180 000 Ft/db

5.
901 cm3-től
230 000 Ft/db
A gépjármű e törvény szerinti kategóriába sorolását, továbbá a gépjármű műszaki és környezetvédelmi osztályba sorolási adatait a közlekedési hatóság a forgalomba helyezés engedélyezésének eljárásában állapítja meg, és a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú melléklet II. részében meghatározott Műszaki adatlapon rögzíti.
II.92 rész
Az adó összegének meghatározása a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam figyelembevételével
Az adó összegét a vámhatóság az alábbi táblázat és képlet együttes alkalmazásával állapítja meg. A számításnál minden megkezdett hónap egész hónapnak minősül. E melléklet alkalmazásában forgalomba helyezés alatt a közlekedési hatóság által lefolytatott eljárásban, a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú melléklet II. részében meghatározott Műszaki adatlapon vagy az egyedi forgalomba helyezési engedélyen rögzített első forgalomba helyezés vagy az első hazai nyilvántartásba vétel időpontja értendő. Ezen adatok hiányában a gépjármű esetében e melléklet I. részében meghatározott adótételek e melléklet II. részében található előírások figyelembevétele nélkül alkalmazandók.
Elektronikus eljárás esetén a Műszaki adatlap meglétét és adatai valódiságát a vámhatóság a Nemzeti Közlekedési Hatóság és a vámhatóság között fennálló elektronikus adatkapcsolaton keresztül ellenőrzi.
I.
A gépjármű forgalomba helyezésétől az adóigazgatási eljárás kezdetének hónapjáig eltelt hónapok száma
II.
A Melléklet I. része szerinti adótétel csökkenés mértéke

2-ig
0,06

3-4
0,10

5-6
0,14

7-12
0,20

13-24
0,31

25-36
0,41

37-48
0,49

49-60
0,56

61-72
0,62

73-84
0,68

85-96
0,72

97-108
0,76

109-120
0,79

121-132
0,82

133-144
0,85

145-156
0,87

157-168
0,89

169-
0,90
F = A x (1 - K - k x t/T)
F= fizetendő adó;
A = adótétel (a Melléklet I. részének adókategóriáiban az adott gépjármű motortípusának, hengerűrtartalmának és környezetvédelmi besorolásának megfelelően meghatározott forintban kifejezett összeg);
K = Az adó csökkentésének a táblázat II. oszlopában meghatározott mértéke, amely a gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam alapján az adócsökkentő mértékek alkalmazása tekintetében az utolsó előtti időszakra vonatkozik;
k = A gépjármű forgalomba helyezésétől számított időtartam utolsó időszakára irányadó, a táblázat II. oszlopában meghatározott mérték csökkentve a „K” mértékével;
T = Az adóigazgatási eljárás kezdetének hónapját magában foglaló, a táblázat I. oszlopában meghatározott időtartamon belüli hónapok száma;
t = a gépjármű forgalomba helyezésétől számított hónapok száma csökkentve a „K” adócsökkentő mértékhez tartozó, a táblázat I. oszlopa szerinti, felső korlátként megállapított hónapok számával.
III.93 Az adó összege a flotta-üzemeltető által bérbe adott személygépkocsi vonatkozásában
I.
A személygépkocsi Magyarországon való
közlekedésének megkezdése és a bérleti
szerződésből hátra levő időtartam közötti
hónapok száma
II.
Fizetendő adó a Melléklet I. és II. része
szerint számított adó százalékában

2-ig
4%

3-6
8%

7-12
16%

13-18
24%

19-24
32%

25-30
40%

31-36
48%

37-42
56%

43-48
64%

49-54
72%

55-60
80%

61-90
87%

91-120
94%

121-
100%
http://net.jogtar.hu/jr/st/zaro.gif1  Kihirdetve: 2003. XII. 13.

2  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 55. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

3  Megállapította: 2004. évi CI. törvény 78. § (1). Hatályos: 2005. I. 1-től. Ezt követően forgalomba helyezett gépjárművek esetén kell alkalmazni.

4  Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 358. § (1). Hatályos: 2008. IV. 1-től. Rendelkezéseit a 2008. III. 31-ét követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

5  Beiktatta: 2011. évi XXXIV. törvény 15. § (1). Hatályos: 2011. V. 1-től.

6  Megállapította: 2004. évi CI. törvény 78. § (1). Hatályos: 2005. I. 1-től. Ezt követően forgalomba helyezett gépjárművek esetén kell alkalmazni.

7  Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 47. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Az ezt követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell alkalmazni.

8  Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 47. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Az ezt követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell alkalmazni.

9  Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 47. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Az ezt követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell alkalmazni.

10  Megállapította: 2004. évi CI. törvény 78. § (2). Hatályos: 2005. I. 1-től. Ezt követően forgalomba helyezett gépjárművek esetén kell alkalmazni.

11  Hatályon kívül helyezte: 2006. évi CIX. törvény 90. § c). Hatálytalan: 2007. I. 1-től.

12  Módosította: 2004. évi CI. törvény 306. § (3).

13  Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 47. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Az ezt követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell alkalmazni.

14  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 74. §. Hatályos: 2012. XI. 30-tól.

15  Megállapította: 2005. évi CLXIII. törvény 21. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Ezt követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

16  Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 358. § (2). Hatályos: 2008. IV. 1-től. Rendelkezéseit a 2008. III. 31-ét követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

17  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 56. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

18  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 56. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

19  A cím szövegét megállapította: 2004. évi CI. törvény 79. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Ezt követően forgalomba helyezett gépjárművek esetén kell alkalmazni.

20  Megállapította: 2005. évi CLXIII. törvény 22. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Ezt követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

21  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 57. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

22  A cím szövegét megállapította: 2004. évi CI. törvény 80. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Ezt követően forgalomba helyezett gépjárművek esetén kell alkalmazni.

23  Megállapította: 2005. évi CLXIII. törvény 23. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Ezt követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

24  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 64. §.

25  Hatályon kívül helyezte: 2004. évi CXXXV. törvény 119. § (4). Hatálytalan: 2005. I. 1-től.

26  A cím szövegét megállapította: 2004. évi CI. törvény 81. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Ezt követően forgalomba helyezett gépjárművek esetén kell alkalmazni.

27  Megállapította: 2005. évi CLXIII. törvény 24. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Ezt követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell először alkalmazni.

28  Megállapította: 2004. évi CXXXV. törvény 116. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Alkalmazására lásd még: ugyane törvény 118. § (7).

29  Megállapította: 2005. évi CLXIII. törvény 25. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 89. § (2) c).

30  A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 2005. évi CXIX. törvény 184. § (2). Hatálytalan: 2006. I. 1-től. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 89. § (2) c).

31  Módosította: 2006. évi CIX. törvény 89. § (2) c).

32  Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 359. §. Hatályos: 2008. IV. 1-től. Rendelkezéseit a 2008. III. 31-ét követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

33  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 58. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

34  Módosította: 2006. évi CIX. törvény 89. § (2) c).

35  Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 82. § (2). Hatályos: 2005. I. 1-től. Ezt követően forgalomba helyezett gépjárművek esetén kell alkalmazni.

36  Megállapította: 2004. évi CI. törvény 83. § (1). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 89. § (2) c).

37  Hatályon kívül helyezte: 2004. évi CXXXV. törvény 119. § (4). Hatálytalan: 2005. I. 1-től.

38  Megállapította: 2004. évi CI. törvény 83. § (2). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 89. § (2) c).

39  Módosította: 2004. évi CI. törvény 306. § (3), 2006. évi CIX. törvény 89. § (2) c), 129. § (6) g).

40  Módosította: 2004. évi CI. törvény 306. § (3), 2006. évi CIX. törvény 89. § (2) c).

41  Beiktatta: 2005. évi CLXIII. törvény 26. §. Módosította: 2006. évi CIX. törvény 89. § (2) c).

42  Számozását módosította: 2005. évi CLXIII. törvény 26. §.

43  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 59. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

44  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 59. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

45  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 60. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

46  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 60. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

47  Beiktatta: 2012. évi CLXXVIII. törvény 75. §. Hatályos: 2012. XI. 30-tól.

48  Módosította: 2012. évi XCIII. törvény 57. §.

49  Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 360. §. Hatályos: 2008. IV. 1-től.

50  Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 360. §. Hatályos: 2008. IV. 1-től. Rendelkezéseit a 2008. III. 31-ét követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

51  A harmadik mondat szövegét módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 217. §.

52  Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 360. §. Hatályos: 2008. IV. 1-től. Rendelkezéseit a 2008. III. 31-ét követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

53  Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 360. §. Hatályos: 2008. IV. 1-től. Rendelkezéseit a 2008. III. 31-ét követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

54  Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 360. §. Hatályos: 2008. IV. 1-től. Rendelkezéseit a 2008. III. 31-ét követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

55  Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 360. §. Hatályos: 2008. IV. 1-től. Rendelkezéseit a 2008. III. 31-ét követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

56  Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 360. §. Hatályos: 2008. IV. 1-től. Rendelkezéseit a 2008. III. 31-ét követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

57  Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 360. §. Hatályos: 2008. IV. 1-től. Rendelkezéseit a 2008. III. 31-ét követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

58  Módosította: 2006. évi CIX. törvény 89. § (2) c).

59  Megállapította: 2004. évi CI. törvény 85. § (1). Hatályos: 2005. I. 1-től. Ezt követően forgalomba helyezett gépjárművek esetén kell alkalmazni.

60  Megállapította: 2005. évi CXIX. törvény 50. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Az ezt követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell alkalmazni.

61  Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 85. § (2). Módosította: 2005. évi CLXIII. törvény 27. § (5).

62  Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 361. §. Hatályos: 2008. IV. 1-től. Rendelkezéseit a 2008. III. 31-ét követően induló adóigazgatási eljárásokban kell alkalmazni.

63  Megállapította: 2004. évi CI. törvény 86. §. Hatályos: 2005. I. 1-től. Ezt követően forgalomba helyezett gépjárművek esetén kell alkalmazni.

64  Beiktatta: 2005. évi CXIX. törvény 51. §. Hatályos: 2006. I. 1-től. Az ezt követően induló adóigazgatási eljárások esetén kell alkalmazni.

65  Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 45. § (1). Hatályos: 2009. I. 1-től.

66  Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 45. § (1). Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd: 2008. évi LXXXI. törvény 202. §.

67  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 61. § (1). Hatályos: 2012. I. 1-től.

68  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 61. § (2). Hatályos: 2012. I. 1-től.

69  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 61. § (3). Hatályos: 2012. I. 1-től.

70  Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 45. § (2). Hatályos: 2009. I. 1-től. Lásd: 2008. évi LXXXI. törvény 202. §.

71  Megállapította: 2012. évi LXIX. törvény 22. §. Hatályos: 2012. VI. 20-tól.

72  Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 636. Hatálytalan: 2007. VII. 1-től.

73  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 62. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

74  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 62. §. Hatályos: 2012. I. 1-től.

75  Módosította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 78. §.

76  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 76. §. Hatályos: 2012. XI. 30-tól.

77  Módosította: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 636.

78  Módosította: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 636., 2011. évi CLVI. törvény 63. §.

79  Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 63. §.

80  Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 636. Hatálytalan: 2007. VII. 1-től.

81  Megállapította: 2004. évi XII. törvény 1. §. Hatályos: 2004. V. 14-től. 2004. II. 1-től kell alkalmazni azzal, hogy ha a 2004. III. 30-a előtti rendelkezéseknek megfelelően a regisztrációs adót megfizették, akkor változatlanul a fogyasztási adóról szóló 1991. évi LXXVIII. törvény szerinti fogyasztási adó jár vissza.

82  Megállapította: 2004. évi XII. törvény 1. §. Hatályos: 2004. V. 14-től. 2004. II. 1-től kell alkalmazni azzal, hogy ha a 2004. III. 30-a előtti rendelkezéseknek megfelelően a regisztrációs adót megfizették, akkor változatlanul a fogyasztási adóról szóló 1991. évi LXXVIII. törvény szerinti fogyasztási adó jár vissza.

83  Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 362. §. Hatályos: 2008. IV. 1-től.

84  Módosította: 2010. évi CXLVIII. törvény 188. §.

85  Lásd: 13/2008. (III. 31.) GKM-PM együttes rendelet.

86  Hatályon kívül helyezte: 2008. évi LXXXI. törvény 244. §. Hatálytalan: 2009. I. 1-től.

87  Beiktatta: 2011. évi XCVI. törvény 1. §. Hatályos: 2011. VII. 22-től. Lásd: 2011. évi XCVI. törvény 46. §.

88  Megállapította: 2006. évi CXXXI. törvény 32. §, 4. számú melléklet. Hatályos: 2007. II. 5-től. Lásd: ugyane törvény 134. §.

89  Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 65. §, 6. melléklet 1. Hatályos: 2012. I. 1-től.

90  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 77. §, 4. melléklet. Hatályos: 2013. I. 1-től.

91  Megállapította: 2012. évi CLXXVIII. törvény 77. §, 4. melléklet. Hatályos: 2013. I. 1-től.

92  Módosította: 2011. évi XCVI. törvény 2. §, 1. melléklet. A szöveges részt megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 65. §, 6. melléklet 2. Hatályos: 2012. I. 1-től.

93  Beiktatta: 2011. évi CLVI. törvény 65. §, 6. melléklet 3. Hatályos: 2012. I. 1-től.

Navigáció: