A regisztrációs adóról


Fejezetek választása

Hatály: 2013.I.1. 

2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról

Az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges bevételek biztosítása érdekében, figyelemmel az állam intézményvédelmi kötelezettségére a környezetvédelem terén, a személygépkocsik és a lakóautók után fizetendő fogyasztási adó ellentételezésére az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

A regisztrációs adóról ~ 1-20.§ -ig

A regisztrációs adóról - melléklet