A helyi adókról - függelék


FÜGGELÉK a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 47-48. §-aival érintett jogszabályokról197


1
Kihirdetve: 1990. XII. 30.
2
Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 180. § (1) 1.
3
Megállapította: 2000. évi CV. törvény 1. §. Módosította: 2010. évi XC. törvény 24. §.
4
Megállapította: 2010. évi CLIII. törvény 6. § (1). Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 180. § (2) 1.
5
Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 170. §. Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 2011/141. számának 33999. oldalán megjelent helyesbítéshez nem fűződik joghatás. Lásd: 2010. évi CXXX. törvény 28. § (1).


6  Módosította: 2011. évi CLXXV. törvény 86. §, 2011. évi CLXXV. törvény 190. §.
7  Megállapította: 2011. évi XXXIV. törvény 15. § (3). Hatályos: 2011. V. 1-től.
8  Hatályon kívül helyezte: 2010. évi XC. törvény 24. §. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
9  Megállapította: 1992. évi LXXVI. törvény 1. § (2). Hatályos: 1993. I. 1-től.
10    Megállapította: 2004. évi CI. törvény 147. §. Módosította: 2010. évi XC. törvény 24. §.
11     Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 132. §. Hatályos: 2009. I. 1-től.
12    Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 180. § (2) 2.
13    Megállapította: 2008. évi LXVIII. törvény 16. § (1). Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 180. § (1) 2.
14    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 171. § (1). Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 2011/141. számának 33999. oldalán megjelent helyesbítéshez nem fűződik joghatás. Lásd: 2010. évi CXXX. törvény 28. § (1).
15    Megállapította: 2010. évi CLIII. törvény 6. § (2). Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 180. § (2) 3.
16   Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 171. § (2). Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 2011/141. számának 33999. oldalán megjelent helyesbítéshez nem fűződik joghatás. Lásd: 2010. évi CXXX. törvény 28. § (1).
17   Beiktatta: 2008. évi LXVIII. törvény 16. § (1). Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 180. § (1) 3.
18    Megállapította: 1991. évi XXIV. törvény 31. § (3). Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 180. § (2) 4.
19    Hatályon kívül helyezte: 1998. évi XC. törvény 128. § (1) a). Hatálytalan: 1999. I. 1-től.
20   Hatályon kívül helyezte: 1995. évi XCVIII. törvény 10. § (1). Hatálytalan: 1996. I. 1-től. Az adólevonási jog a korábbi feltételekkel továbbra is érvényesíthető, ha a) korábban nyílt meg; b) 1996. I.
1-je előtt kivitelezési szerződéssel megkezdett beruházás 1996-ban fejeződik be; c) 1996. I. 1-je előtt a beruházóval kötött szerződés alapján az adóalany befizetést teljesít.
21    Megállapította: 1992. évi LXXVI törvény 3. §. Hatályos: 1993. I. 1-től.
22   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI. törvény 180. § (1) 4. Hatálytalan: 2011. XI. 30-tól.
23   Megállapította: 1992. évi LXXVI. törvény 3. §. Hatályos: 1993. I. 1-től.
24   Hatályon kívül helyezte: 1992. évi LXXVI. törvény 20. § (1). Hatálytalan: 1993. I. 1-től.
25   Megállapította: 1992. évi LXXVI. törvény 4. §. Hatályos: 1993. I. 1-től.


26   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 134. §. Hatályos: 2008. I 1-től.
27   Megállapította: 2012. évi XXIX. törvény 1. §. Hatályos: 2012. V. 15-től.
28   Hatályon kívül helyezte: 1995. évi XCVIII. törvény 10. § (1). Hatálytalan: 1996. I. 1-től.
29   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI. törvény 180. § (1) 5. Hatálytalan: 2011. XI. 30-tól.
30   Hatályon kívül helyezte: 1995. évi XCVIII törvény 10. § (1). Hatálytalan: 1996. I. 1-től.
31   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 180. § (1) 5. Hatálytalan: 2011. XI 30-tól.
32   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi CXXVI. törvény 438. §. Hatálytalan: 2009. I. 1-től.
33   Megállapította: 2002. évi XLII törvény 153. §. Hatályos: 2003. I. 1-től.
34   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 135. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
35   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 135. §. Hatályos: 2008. I. 1-től.
36   Módosította: 2008. évi LXXXI törvény 222. §.
37   Módosította: 2009. évi LVI törvény 18. §.
38   Módosította: 2010. évi CLII. törvény 2. § (2).
39   Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 57. §. Hatályos: 2009. I. 1-től.
40   Módosította: 1999. évi XCIX. törvény 141. §.
41   Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 58. §. Hatályos: 2009. I. 1-től.
42   Beiktatta: 1999. évi XCIX. törvény 141. §. Hatályos: 2000. I. 1-től.
43   Számozását módosította: 1999. évi XCIX. törvény 141. §.
44   Számozását módosította: 1999. évi XCIX. törvény 141. §.
45   Beiktatta: 2003. évi XCI törvény 122. §. Hatályos: 2004. I. 1-től.
46   Beiktatta: 2003. évi XCI törvény 122. §. Hatályos: 2004. I. 1-től.
47   Módosította: 2006. évi CIX. törvény 83. § (4) d), 2009. évi LVI törvény 18. §, 2011. évi CXCI törvény 42. §.


48    Módosította: 2009. évi LVI törvény 18. §.
49    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 73. § (1) c), 2009. évi LVI törvény 18. §.
50    Módosította: 2006. évi CIX. törvény 73. § (1) c).
51    Megállapította: 2010. évi CXXIII törvény 119. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
52    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 172. §. Hatályos: 2011. XI 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 2011/141. számának 33999. oldalán megjelent helyesbítéshez nem fűződik joghatás. Lásd: 2010. évi CXXX. törvény 28. § (1).
53    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 173. §. Hatályos: 2011. XI 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 2011/141. számának 33999. oldalán megjelent helyesbítéshez nem fűződik joghatás. Lásd: 2010. évi CXXX. törvény 28. § (1).


54   Módosította: 1999. évi XCIX. törvény 142. §.


55    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 174. §. Hatályos: 2011. XI 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 2011/141. számának 33999. oldalán megjelent helyesbítéshez nem fűződik joghatás. Lásd: 2010. évi CXXX. törvény 28. § (1).
56   Megállapította: 1995. évi XCVIII. törvény 3. §. Hatályos: 1996. I. 1-től.
57   Hatályon kívül helyezte: 1992. évi LXXVI törvény 20. § (1). Hatálytalan: 1993. I. 1-től.
58   A második és harmadik mondatot beiktatta: 2001. évi LXXIV törvény 162. § (2). Hatályos: 2002. I. 1-től.
59   Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 175. §. Hatályos: 2011. XI 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 2011/141. számának 33999. oldalán megjelent helyesbítéshez nem fűződik joghatás. Lásd: 2010. évi CXXX. törvény 28. § (1).
60    Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 176. §. Hatályos: 2011. XI 30-tól.
61    Beiktatta: 2011. évi CLVI törvény 176. §. Hatályos: 2011. XI 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 2011/141. számának 33999. oldalán megjelent helyesbítéshez nem fűződik
joghatás. Lásd: 2010. évi CXXX. törvény 28. § (1).
62    A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 2010. évi XC törvény 24. §. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
63    Megállapította: 1995. évi XCVIII törvény 5. §. Hatályos: 1996. I. 1-től.
64    Hatályon kívül helyezte: 2010. évi XC törvény 24. §. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
65    Hatályon kívül helyezte: 2010. évi XC. törvény 24. §. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.


66    Megállapította: 1992. évi LXXVI. törvény 11. §. Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 137. § (2).
67    Megállapította: 2006. évi CXXXI. törvény 44. §. Hatályos: 2007. I. 1-től.
68    Megállapította: 2002. évi XLII. törvény 154. §. Hatályos: 2003. I. 1-től.
69    Megállapította: 1997. évi CIX. törvény 13. §. Hatályos: 1998. I. 1-től.
70    Megállapította: 2004. évi CI. törvény 150. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
71    Hatályon kívül helyezte: 2010. évi XC. törvény 24. §. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
72    Megállapította: 1992. évi LXXVI. törvény 13. §. Hatályos: 1993. I. 1-től.
73    Megállapította: 1995. évi XCVIII. törvény 7. §. Hatályos: 1996. I. 1-től.
74    Módosította: 2004. évi CI. törvény 312. §.
75    Hatályon kívül helyezte: 2010. évi XC. törvény 24. §. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
76    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 177. §. Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 2011/141. számának 33999. oldalán megjelent helyesbítéshez nem fűződik joghatás. Lásd: 2010. évi CXXX. törvény 28. § (1).
77    Megállapította: 1997. évi CIX. törvény 14. §. Hatályos: 1998. I. 1-től.
78    Megállapította: 1997. évi CIX. törvény 15. §. Hatályos: 1998. I. 1-től.
79    Megállapította: 1997. évi CIX. törvény 15. §. Hatályos: 1998. I. 1-től.
80    Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 120. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
81    Beiktatta: 2010. évi CXXIII. törvény 120. §. Hatályos: 2011. I. 1-től.
82    Megállapította: 1997. évi CIX. törvény 16. §. Hatályos: 1998. I. 1-től.
83    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 178. § (1). Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 2011/141. számának 33999. oldalán megjelent helyesbítéshez nem fűződik joghatás. Lásd: 2010. évi CXXX. törvény 28. § (1).
84    Megállapította: 2011. évi CLVI. törvény 178. § (2). Hatályos: 2011. XI. 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 2011/141. számának 33999. oldalán megjelent helyesbítéshez nem fűződik joghatás. Lásd: 2010. évi CXXX. törvény 28. § (1).


85   Beiktatta: 2002. évi XLIII. törvény 27. §. Hatályos: 2003. I. 1-től.


86   Beiktatta: 2000. évi CXIII. törvény 144. §. Hatályos: 2001. I. 1-től.


87   Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 60. § (1). Hatályos: 2009. I. 1-től.
88   Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 95. § (2).
89   Módosította: 2009. évi CXVI. törvény 95. § (2).
90   Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 60. § (2). Hatályos: 2009. I. 1-től.
91    Megállapította: 2005. évi XXVI törvény 24. §. Hatályos: 2005. V. 10-től. A 2004-ben kezdődő adóévre is alkalmazható.
92    Megállapította: 2012. évi CXLVII törvény 32. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
93    Beiktatta: 2001. évi L. törvény 22. §. Hatályos a 2002. évi XLII törvény 158. §-ával megállapított 2001. évi L. törvény 79. § (1) bekezdése alapján: 2003. I. 1-től. Az önkormányzat 2003. március 31-ig
jogosult határozott időtartamú adókedvezményeket adómentességeket biztosító rendelkezéseket hozni. Az önkormányzat 2002. december 31. napjáig köteles hatályon kívül helyezni minden olyan -
adókedvezményeket, adómentességeket határozatlan időre biztosító - rendelkezését, amely ellentétes a beiktatott e) pont első mondatával. Lásd még: 2001. évi L. törvény 79. § (1)-(2).
94    Beiktatta: 2001. évi L. törvény 22. §. Hatályos a 2002. évi XLII. törvény 158. §-ával megállapított 2001. évi L. törvény 79. § (1) bekezdése alapján: 2003. I. 1-től. Az önkormányzat 2003. március 31-ig
jogosult határozott időtartamú adókedvezményeket adómentességeket biztosító rendelkezéseket hozni. Az önkormányzat 2002. december 31. napjáig köteles hatályon kívül helyezni minden olyan -
adókedvezményeket, adómentességeket határozatlan időre biztosító - rendelkezését, amely ellentétes a beiktatott e) pont első mondatával. Lásd még: 2001. évi L. törvény 79. § (1)-(2).
95    Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 152. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
96   Beiktatta: 2004. évi CI. törvény 152. §. Hatályos: 2005. I. 1-től.
97   Módosította: 2011. évi CLXVI törvény 88. § (15).
98   Beiktatta: 2011. évi CII törvény 18. §. Hatályos: 2011. VII 27-től.
99   Beiktatta: 2011. évi CII törvény 18. §. Hatályos: 2011. VII 27-től.
100   Megállapította: 1997. évi CIX. törvény 17. §. Hatályos: 1998. I. 1-től.
101    Megállapította: 2010. évi CLIII. törvény 6. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.
102   A korábbi alcímmel együtt hatályon kívül helyezte: 2003. évi XCI törvény 217. § (1). Hatálytalan: 2004. I. 1-től.
103   Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 65. §. Hatályos: 2010. I. 1-től. Lásd: 2009. évi LXXVII törvény 212. §, 214-218. §.
Módosította: 2010. évi XC. törvény 24. §.


105   Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 121. §. Módosította: 2011. évi CLVI. törvény 180. § (1) 6.
106   Megállapította: 1997. évi CIX. törvény 18. § (1). Hatályos: 1998. I. 1-től.
107   Megállapította: 1997. évi CIX. törvény 18. § (2). Módosította: 2006. évi CIX. törvény 83. § (4) d). A korábbi második mondatot hatályon kívül helyezte: 2008. évi LXXXI törvény 246. §. Hatálytalan: 2009. I. 1-től.
108   Hatályon kívül helyezte: 2009. évi LXXVII törvény 191. §. Hatálytalan: 2010. I. 1-től.
109   Beiktatta: 1997. évi CIX. törvény 18. § (3). Hatályos: 1998. I. 1-től.
110    Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 61. §. Hatályos: 2009. I. 1-től.
111      Beiktatta: 2008. évi LXXXI törvény 61. §. Hatályos: 2009. I. 1-től.
112    Megállapította: 2010. évi LVII törvény 1. §. Hatályos: 2010. VI 29-től. Lásd: 2010. évi LVII törvény 15. § (1)-(11).
113    Módosította: 2011. évi CLVI törvény 180. § (2) 5.
114    Módosította: 2011. évi CLVI törvény 180. § (2) 6.
115    Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 62. §. Hatályos: 2009. I. 1-től.
116   Megállapította: 1997. évi CIX. törvény 19. §. Hatályos: 1998. I. 1-től.
117   Megállapította: 2008. évi LXXXI törvény 63. §. Hatályos: 2009. I. 1-től.
118    Módosította: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 67.
119    Megállapította: 2010. évi CLIII. törvény 6. § (4). Hatályos: 2010. XII 18-tól.
120   Megállapította: 1993. évi LXVI törvény 1. §. Hatályos: 1993. VII 23-tól. A korábbi utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 2002. évi XLII törvény 309. § (3). Hatálytalan: 2003. I. 1-től.
121    Megállapította: 1999. évi XCIX. törvény 144. §. Hatályos: 2000. I. 1-től.
122   Módosította: 2009. évi LVI törvény 18. §.
123   Megállapította: 1999. évi XCIX. törvény 145. §. Hatályos: 2000. I. 1-től.
124   Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 142. § (1). Hatályos: 2009. I. 1-től.
125   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (1). Hatályos: 2009. I. 1-től.


126    Megállapította: 2008. évi LXXXI. törvény 64. § (1). Hatályos: 2009. I 1-től.
127    Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (1). Hatályos: 2009. I. 1-től.
128    Megállapította: 2010. évi CXXIII. törvény 122. § (1). A korábbi utolsó mondatot hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI. törvény 180. § (1) 7. Hatálytalan: 2011. XI. 30-tól.
129    Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (1). Hatályos: 2009. I. 1-től.
130    Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 180. § (1) 8. Hatálytalan: 2011. XI 30-tól.
131     Módosította: 1999. évi XCIX. törvény 210. §.
132    Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 180. § (1) 8. Hatálytalan: 2011. XI 30-tól.
133    Megállapította: 2012. évi XXIX. törvény 2. §. Hatályos: 2012. V. 15-től.
134    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 179. §. Hatályos: 2011. XI 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 2011/141. számának 33999. oldalán megjelent helyesbítéshez nem fűződik joghatás. Lásd: 2010. évi CXXX. törvény 28. § (1).
135    Hatályon kívül helyezte: 2010. évi XC törvény 24. §. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
136    Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (1). Hatályos: 2009. I. 1-től.


137  Megállapította: 1995. évi XCVIII. törvény 9. §. Hatályos: 1996. I. 1-től.


138    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 179. §. Hatályos: 2011. XI 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 2011/141. számának 33999. oldalán megjelent helyesbítéshez nem fűződik joghatás. Lásd: 2010. évi CXXX. törvény 28. § (1).
139    Megállapította: 2012. évi CXLVII törvény 33. § (1). Hatályos: 2013. I. 1-től.
140    Beiktatta: 2012. évi CXLVII törvény 33. § (2). Hatályos: 2013. I. 1-től.
141     Hatályon kívül helyezte: 2010. évi CXXIII törvény 124. §. Hatálytalan: 2011. I. 1-től.
142    Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (2). Hatályos: 2008. I. 1-től.
143    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 179. §. Hatályos: 2011. XI 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 2011/141. számának 33999. oldalán megjelent helyesbítéshez nem fűződik joghatás. Lásd: 2010. évi CXXX. törvény 28. § (1).
144    Megállapította: 2002. évi XLII törvény 155. §. Hatályos: 2003. I. 1-től.
145    Módosította: 2003. évi XCI törvény 217. § (1).


146   Megállapította: 2009. évi CXVI. törvény 38. § (1). Hatályos: 2010. I 1-től.
147   Beiktatta: 1992. évi LXXVI. törvény 19. §. Hatályos: 1993. I. 1-től.
148   Beiktatta: 1992. évi LXXVI. törvény 19. §. Hatályos: 1993. I. 1-től.
149   Beiktatta: 1992. évi LXXVI. törvény 19. §. Hatályos: 1993. I. 1-től.
150   Megállapította: 2007. évi CXXVI törvény 142. § (2). Hatályos: 2008. I. 1-től.
151    Megállapította: 2010. évi CXXIII törvény 122. § (2). Hatályos: 2011. I. 1-től.


152  Megállapította: 2009. évi LXXVII törvény 67. § (2). Hatályos: 2010. I. 1-től.


153    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 179. §. Hatályos: 2011. XI 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 2011/141. számának 33999. oldalán megjelent helyesbítéshez nem fűződik joghatás. Lásd: 2010. évi CXXX. törvény 28. § (1).

154    Beiktatta: 1992. évi LXXVI törvény 19. §. Hatályos: 1993. I. 1-től.
155    Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 180. § (1) 8. Hatálytalan: 2011. XI 30-tól.
156    Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 179. §. Hatályos: 2011. XI 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 2011/141. számának 33999. oldalán megjelent helyesbítéshez nem
fűződik joghatás. Lásd: 2010. évi CXXX. törvény 28. § (1).
157    Megállapította: 2000. évi CXIII. törvény 146. § (2). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 180. § (2) 7.
158    Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 146. § (2). Módosította: 2011. évi CLVI törvény 180. § (2) 8.
159    Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 146. § (2). Hatályos: 2001. I. 1-től.
160    Megállapította: 2003. évi XVIII törvény 4. §. Hatályos: 2003. III 28-tól. Alkalmazni kell: 2003. I. 1-től.
161     Megállapította: 2011. évi CLVI törvény 179. §. Hatályos: 2011. XI 30-tól. A hatálybalépés vonatkozásában a Magyar Közlöny 2011/141. számának 33999. oldalán megjelent helyesbítéshez nem
fűződik joghatás. Lásd: 2010. évi CXXX. törvény 28. § (1).
162    Beiktatta: 1997. évi CIX. törvény 20. § (6). Módosítva: 2007. évi CXXVI. törvény 437. § alapján. Módosította: 2009. évi CXV törvény 41. §.
163    Beiktatta: 1999. évi XCIX. törvény 145. §. Hatályos: 2000. I. 1-től.
164    Megállapította: 2000. évi CXIII törvény 146. § (2). Hatályos: 2001. I. 1-től.
165  Beiktatta: 1999. évi XCIX. törvény 145. §. Módosította: 2001. évi L. törvény 79. § (4), 2011. évi CLVI. törvény 180. § (1) 9.


166   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3). Hatályos: 2009. I 1-től.
167   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3). Hatályos: 2009. I. 1-től.
168   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3). Hatályos: 2009. I. 1-től.
169   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3). Hatályos: 2009. I. 1-től.
170   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3). Hatályos: 2009. I. 1-től.
171    Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3). Hatályos: 2009. I. 1-től.
172    Nem lép hatályba a 155/2008. (XII 17.) AB határozat 2. alapján.
173   Hatályon kívül helyezte: 2011. évi CLVI törvény 180. § (1) 10. Hatálytalan: 2011. XI 30-tól.
174    Nem lép hatályba a 155/2008. (XII 17.) AB határozat 2. alapján.
175   Beiktatta: 2007. évi CXXVI. törvény 142. § (3). Hatályos: 2009. I. 1-től.
176   Megállapította: 2010. évi CXXIII törvény 122. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.
177   Beiktatta: 2010. évi CXXIII törvény 122. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.
178   Beiktatta: 2010. évi CXXIII törvény 122. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.
179   Beiktatta: 2010. évi CXXIII törvény 122. § (3). Hatályos: 2011. I. 1-től.
180   Megállapította: 1999. évi XCIX. törvény 211. § és 15. melléklet. Hatályos: 2000. I. 1-től.
181    Módosította: 2000. évi CXIII. törvény 280. §.
182   Megállapította: 2004. évi CI. törvény 155. §, 12. számú melléklet. Hatályos: 2005. I. 1-től.
183   A negyedik mondatot beiktatta: 2002. évi XLII törvény 309. § (2). Hatályos: 2003. I. 1-től.
184   Megállapította: 2001. évi LXXIV törvény 162. § (4), 9. számú melléklet. Módosította: 2007. évi CXXVI. törvény 437. §.
185   Módosította: 2005. évi CXIX. törvény 191. §.
186   Számozását módosította: 2004. évi CI. törvény 155. §, 12. számú melléklet.
187   Megállapította: 2007. évi CXXVI. törvény 143. § (1), 6. számú melléklet 1. Hatályos: 2008. I. 1-től.


188   Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 223. §.
189   Módosította: 2008. évi LXXXI. törvény 223. §.
190   Beiktatva: 2010. évi CXXIII. törvény 123. §, 5. számú melléklet 1. alapján. Hatályos: 2011. I. 1-től.
191    Beiktatva: 2010. évi CXXIII. törvény 123. §, 5. számú melléklet 1. alapján. Hatályos: 2011. I. 1-től.
192   Beiktatva: 2010. évi CXXIII törvény 123. §, 5. számú melléklet 1. alapján. Hatályos: 2011. I. 1-től.
193   Megállapította: 2004. évi CI. törvény 155. §, 12. számú melléklet. Hatályos: 2005. I. 1-től.
194   Beiktatta: 2007. évi CXXVI törvény 143. § (1), 6. számú melléklet 2. Számozását módosította: 2008. évi LXXXI törvény 222. §.
195   Beiktatva: 2010. évi CXXIII törvény 123. §, 5. számú melléklet 2. alapján. Hatályos: 2011. I. 1-től.
196   Beiktatva: 2010. évi CXXIII törvény 123. §, 5. számú melléklet 2. alapján. Hatályos: 2011. I. 1-től.
197   Hatályon kívül helyezte: 2007. évi LXXXII törvény 2. § 67. Hatálytalan: 2007. VII 1-től.


Navigáció: