Törvény az illetékekről

Fejezetek választása

Hatály: 2013.I.1.


1990. évi XCIII. törvény az illetékekről 
Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek alapvető szabályairól, továbbá az igazgatási és bírósági szolgáltatások díjának megállapításáról a következő törvényt alkotja:


Az illetékekről - l.